Rycerz Niepokalanej - Listopad-Grudzień 1950
RN 11-12/1950
305 Dogmat Wniebowzięcia
ks. dr Antoni Pawłowski

Trwałą pamiątką wyniesioną przez Kościół z obecnego miłościwego lata będzie dogmat Wniebowzięcia. Wyjątkowo uroczysty dzień 1 listopada 1950 r. staje się datą wiekopomną - "aż do skończenia świata".

309 To wiek wiekowi
Wojciech Bąk

Wiersz.

310 Co oznacza dogmat Wniebowzięcia?

W związku z ogłoszeniem ostatniego dogmatu, wielu zapytało: Co właściwie należy rozumieć przez określenie dogmatyczne i co ściśle oznacza "Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny". Oto krótka i jasna odpowiedź, będąca streszczeniem artykułu słynnego mariologa O. Gabriela M. Roschini.

312 Wiązanka dla Wniebowziętej

Na Matkę Bożą Zielną zwykło się u nas nieść do kościołów wiązanki kwiecia, kłosów i ziół, by tym, co najpiękniejszego i najwartościowszego wydaje nasza ziemia, zroszona potem rolnika i łaską nieba, uczcić Wniebowziętą.

316 Wniebowzięcie w sztuce
Św. Alfons Liguori
319 Niepokalana i grzesznicy
Fr. Mauriac
323 Tajemnica Wniebowzięcia a życie chrześcijańskie
M. Jugie

Prawdy naszej wiary nie są jedynie światłem dla umysłu, pozwalającym rozszerzyć zakres naszego poznania; nie mają wyłącznie charakteru spekulatywnego, lecz owszem posiadają wartość praktyczną i wywierają zbawienny wpływ na życie chrześcijańskie.

325 Herold pokoju
Wojciech Bąk

Św. Franciszek u sułtana.

327 Odpowiedź dla biednej synowej
Antoni Markowski
328 Modlitwa

...ułożona przez Papieża z okazji ogłoszenia dogmatu Wniebowzięcia.

329 "Munificentissimus Deus"

1 listopada 1950 r. Ojciec Święty wydał bullę, zaczynającą się od słów "Munificentissimus Deus", w której ogłosił uroczyście dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

334 Ukoronowanie N. Maryi Panny
ks. Stanisław Tworkowski

Absydę kościoła św. Jakuba w Warszawie zdobią freski przedstawiające sceny z życia Najśw Maryi Panny. Główny motyw - Ukoronowanie - zajmuje środek absydy ponad wielkim ołtarzem.

338 Gdy się Chrystus rodzi w człowieku
R. N.

Jak to: w człowieku się rodzi Chrystus?

342 To, co niezbędne
J. P.

Doprawdy, z tym człowiekiem nie można wytrzymać.

346 Idea O. Maksymiliana

Pośredniczka łask wszelkich.

351 Stare i nowe zwyczaje
Mieczysława Kubik

Sporo nowych rzeczy powstało w Polsce po wojnie; piszą o tym szeroko gazety, a poza tym każdy ma oczy, to przecież widzi.

353 Rodzina Maryi
J. M.
356 Dla Niepokalanej żył, pracował, cierpiał i umarł
J.

Br. Benwenuty Maria Stryjewski.

359 Młodziankowie
ks. Stanisław Tworkowski
363 Napomnienie do pokoju

19 lipca br. Ojciec Św[ięty] wydał nową encyklikę - "Summi maeroris", wzywającą narody do zgody i pokoju, a wszystkich wiernych do publicznych modłów w tej sprawie.