Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1928
RN 7/1928
194 Ważny list biskupi
Red.

Jeszcze w lutym bież. roku wydał J, E. ks. Biskup Włocławski Władysław Owczarek List Pasterski o sekciarzach i ich piśmidłach. Myśli w nim zawarte są tak trafne i tak wszystkim potrzebne, że przedrukowujemy List ten cały w "Rycerzu" ku uważnemu odczytaniu i wykorzystaniu jego treści w odpowiedniej chwili

198 Powrót Cudownego Obrazu Matki Bożej do Hodyszewa

Obraz Najświętszej Marji Panny w Hodyszewie słynął przed laty z licznych łask i cudów. Do stóp Matki Bożej Hodyszewskiej przybiegali pątnicy z całej ziemi Łomżyńskiej i Grodzieńskiej i tu składali swe bóle i cierpienia.

206 Nastrój wśród katolików w Meksyku

Organ "Ligi Narodowej Obrony Wolności Religijnej" (Marzec 1928) podaje sprawozdanie z ogólnej sytuacji w Meksyku i o środkach obronnych, przedsięwziętych w całym kraju, przeciw sromotnej tyranji, gnębiącej nieszczęśliwy lud meksykański.

216 KĄCIK

Opis budowy Niepokalanowa ze zdjęciami.