Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1924
RN 7/1924
Okładka
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
128 Co się stanie z nami?

Tekst św. Alfonsa Liguoriego.

135 Ciekawa rozmowa z kapłanem buddyjskim

Wiele, bo wiele opowiada się o nadzwyczajnej wiedzy buddyjskich kapłanów; niechże więc i "Rycerz" coś z niej zamieści. Podana niżej rozmowa z kapłanem Buddy przydarzyła się Ks. J. Wasilewskiemu.