Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1947
RN 7/1947
177 W dobie Nawiedzenia
R. N.

Są jeszcze w Polsce niektórzy ludzie tak naiwni, że im się wydaje, iż to co katolickie, co z Boga, to jest słabe, stare i musi zginąć. Inni zaś starają się wmówić w nas za wszelką cenę, że nasza przyszłość wtedy dopiero będzie pewna, gdy się wyrzekniemy Chrystusa i Matki Najśw.

179 Prawda
M. K.

Powtórzony artykuł O. Maksymiliana Kolbe.

180 O jak mi dobrze z Tobą Matko
Helena Dębicka
181 W przeddzień kanonizacji
T. Garrigon-Lagrange

W lipcu br. odbędzie się w Rzymie kanonizacja wielkiego apostoła Najśw. Panny - bł. Ludwika Marii Grignona de Montfort.

182 Lilia XX wieku

27 kwietnia br. Ojciec Św[ięty] zaliczył w poczet błogosławionych 12-letnią dzieweczkę wiejską Marię Goretti, Włoszkę. Należy ona do grona tych dziewcząt, co za przykładem św. Agnieszki wolały raczej życie utracić aniżeli dziewictwo.

184 Brak równowagi
Jan Dobraczyński

Kiedy się ogląda Europę dwa lata zaledwie po wygaśnięciu niebywałego kataklizmu, jakim była wojna ostatnia, widzi się, nie bez przerażenia, że zniknęły tylko niektóre źródła konfliktu, zaś ich większość nadal istnieje.

188 "Caritas" cię wzywa
ks. Józef Majka

Miłość bliźniego jest obowiązkiem społecznym - nie możemy kierować się w tym działaniu nastrojem jedynie, uczuciem, czy porywem dobrej woli, lecz nakazem, który rodzi się na gruncie miłości wskutek uświadomienia sobie potrzeb duchowych lub materialnych bliźniego.