Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1937
RN 7/1937
193 W dzień drugi lipca
Rycerz Niepokalanej

Dobiega lat dwa tysiące, kiedy to Niepokalana Dziewica złożyła wizytę swej krewnej Elżbiecie i w dniu tym pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy. Bo też odwiedziny Matki Najświętszej trwają, i do dziś, i wydarzają się każdej duszy, i to dużo częściej, niż ona to sobie wyobraża. - Każda, każda bez wyjątku, łaska Jest nadejściem Pośredniczki łask wszelkich.

195 Msza święta wychowuje i uświęca człowieka
Ks. S. Marchewka

Pobożne uczestniczenie w Ofierze Mszy św. jest najdoskonalszym środkiem do rozbudzenia w sercach naszych prawdziwej miłości Boga i bliźniego; do zasilenia i pomnożenia tejże miłości, do wyposażenia człowieka we wszystkie cnoty.

197 Czy warto żyć

Pewnego razu do św. Filipa Nereusza (umarł w Rzymie w r. 1595), który był znanym powszechnie przyjacielem młodzieży i uwielbiany przez nią, przybył jeden student z prośbą o pomoc.

198 Z ekstaz stygmatyczki Marii Julii
K. J.

Wynurzenia z lipca 1936 r. nie były nigdzie dotąd publikowane, pochodzą od osób, które Marię Julię odwiedziły dla porady w sprawach publicznych i prywatnych.

199 U stóp Jasnej Góry
Wiesław Pyrek

Dnia 30 maja br. odbyła się piąta z kolei ogólnopolska pielgrzymka młodzieży akademickiej na Jasną Górę.

201 Pierwszy święty w odrodzonej Ojczyźnie

Po 170 latach, w których Polska, "Matką świętych" tak pięknie nazwana, żadnego ze swych synów, ani żadnej ze swych cór nie mogła wznieść na ołtarze, wreszcie danym nam jest ujrzeć znowu i oglądać on dzień wielki, w którym blask świętości i aureolę heroizmu niezrównanego Ojciec Święty nałoży na skroń i ciało.

202 Droga do prawdy
Serm.

Omówienie encykliki "Rerum novarum".

204 Nasz obowiązek
J. B. Słoński

Dla światłych i wiernych katolików jest pewnikiem i nakazem, że jednym z największych zadań doby współczesnej jest obowiązek walki z komunizmem.