Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1931
RN 7/1931
194 Wybrała się z pośpiechem...
J. N.

Ostatnie blaski zachodzącego słońca wyzłacają czerwono szczyty gór, a odbijająca od nich poświata rozprasza jeszcze fioletowe cienie, które już mrok wysłał na całą kotlinę z rozłożoną w niej niewielką mieściną.

196 Wielkiego Ojca Wielki Syn
J. N.

O błogosławiona samotności, w której Pan do duszy przemawia, jakżeś dziś wzgardzona i wyśmiana, dziś, gdy ludzie cenią tylko szalony wir życia hałaśliwego i rozkoszują się targającemi nerwy dźwiękami.

198 Dwaj pułkownicy

Od pewnego czasu można było zauważyć w kościele dwie dostojne damy, które odznaczały się skupieniem i pobożnością i stałą obecnością podczas nabożeństwa.

200 Zdrowaś Maryjo...
W. C.

Wiersz.

201 Nie bądź wymagającym
J. Z.

Ludzie sądzą, że do szczęścia potrzeba: bardzo dużo pieniędzy, bardzo wiele ziemi, bardzo wiele urozmaicenia, bardzo wiele wygód, bardzo wiele wiedzy.

203 Do Ciebie, Boże!
Danuta Sabo

Wiersz.

204 Przestroga dla nas

Kto czytał gazety z ostatnich dni, to dowiedział się o strasznych i dzikich wybrykach komunistów w Hiszpanji. Komuniści hiszpańscy, kierowani przez bezbożników moskiewskich, dnia 12 i 13 maja napadli na kościoły.

207 Faszyzm zwalcza Akcję Katolicką
Red.

Włoski faszyzm już od dawna niechętnem spoglądał okiem na pięknie rozwijające się związki młodzieży katolickiej, liczące ponad 160 tys. członków.

208 Kościół w trosce o byt robotnika
J. N.

Dnia 15 maja b. r. upłynęło 40 lat od wydania sławnej encykliki Ojca św. Leona XIII, zaczynającej się od słów "Rerum Novarum", w której wielki ten papież zajmuje się dolą robotnika.

209 Z Niepokalanowa japońskiego

Z listów misjonarzy do Niepokalanowa polskiego.