Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1928
RN 4/1928
98 Dwa obozy
O. A. K.

Skupianie sił, organizowanie szeregów - odbywa się w obydwóch armjach pospiesznie. Snadź i walka wybuchnie niebawem. Prawdopodobnie będziemy jej świadkami.

105 Modlitwa
Albatros

Wiersz

106 "Najświętsza Panna a Eucharystja"

Na miejsce tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego wyznaczone zostało miasto Sydney w Australji.

108 Przeszłość tyrana Callesa.

Kim jest Calles, mówi książka jego ziomka Brigido Caro, napisana z okrutną trzeźwością. Ma ona tytuł: "Bolszewicki dyktator Meksyku". Są w niej zawarte koleje życia Callesa przed objęciem prezydentury.

110 J. E. Ks. Bp. Wojtaszak o światowej potędze Kościoła i roli prasy

Biskup słowacki, ks. Jan Wojtaszak, ogłosił odezwę nt światowej potęgi Kościoła i roli prasy.

113 Protestanci w Niemczech naśladują zakonne życie katolików

Niedawno protestanci francuscy założyli "zakon". To samo uczynili ich współwyznawcy niemieccy, założywszy protestancki "Zakon humiljatów" (braci pokornych).