Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1927
RN 4/1927
97 Pod Jej sztandary
Winc. Toporek

Wiersz.

100 Ich metody

Rozumiemy walkę z otwartą przyłbicą. I środkami uczciwemi. Wrogowie "Rycerza Niepokalanej" natomiast walczą z tem pismem obłudnie i skrycie, a środki stosują podłe.

105 JEZUS KRZYŻ DŹWIGAJĄCY
N. N.

Rozważania.

106 BOLESNA MATKA
S. N.

Rozważania.

107 OD OGNIA
Frater

Z serii: "Marja Matka łask wielkich".

111 SĄD
J. A.
111 Religja w szkole
A. K.

życie katolickie, mimo wad wielu, ma w Ojczyźnie naszej jeszcze tyle siły, że liczyć się z niem każda władza państwowa musi. Powiedzmy otwarcie, że grudniowe rozporządzenie dotyczące nauczania religji i publicznego wypełniania jej praktyk po szkołach to rozporządzenie, które tyle krwi napsuło zwolennikom otwartej walki z Kościołem w Polsce - wypłynęło, podobnie jak przedtem Konkordat z konieczności dostosowania się do obecnych poglądów i nastrojów w kraju naszym.

114 Ojciec św. do młodzieży
D. M.

Z okazji jubileuszu Patronów młodzieży katolickiej Św. Stanisława Kostki i św. Alojzego Gonzagi przemówił Ojciec Św. Pius XI do zgromadzonej u stóp jego młodzieży różnych narodów w te słowa.