Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1938
RN 4/1938
98 O kulturę czy przeciw religii
Pm

Nieliczna garstka ludzi posługuje się dzisiaj dosyć często słowem: kultura - w tym celu, by niekulturalnym nazwać Kościół Katolicki. Zdziwienie nas opanowuje, gdy jesteśmy świadkami podobnych zarzutów,

101 O współpracę świeckich z duchowieństwem

Wielu jeszcze katolików zacieśnia się w swych poglądach na kapłaństwo. Słusznie uważają oni kapłana katolickiego za przedstawiciela Chrystusa, za łącznik moralny pomiędzy ludzkością a Bogiem.

104 Stara i nowa Hiszpania

życie wewnętrzne każdej duszy i całych narodów jest w dużej mierze uwarunkowane od ich zbliżenia się do Niepokalanej. Im kontakt z Matką Najświętszą jest serdeczniejszy i ściślejszy, tym życie duchowe staje się owocniejsze i więcej twórcze.

105 "Tylko wierzący i walczący zasługują na miano ludzi"
Nauczyciel

Polepszenie więc dusz - to moc rzetelna Polski. Ale dla wrogów ta wizja jest obmierzła i przerażająca. Przecież zostało uplanowane w Moskwie i lożach masońskich, że na ziemiach od Bałtyku po Morze Czarne, na gruzach Polski i Rumunii ma być założone państwo.

109 Synowie Kościoła i Polski

Radosne chwile przeżywali nasi Rodacy w Niemczech podczas Kongresu zwołanego w dniu 6 marca z okazji 15-lecia Związku Polaków w Niemczech.

111 Czy wstępny atak Z.S.R.R. na Polskę

Niedawno dokonane morderstwo w Luboniu pod Poznaniem wstrząsnęło do głębi społeczeństwem polskim. Z rąk wywrotowcy, komunisty zginął gorliwy kapłan katolicki, ks. Stanisław Streich.