Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1937
RN 4/1937
98 Zmartwychwstanie Chrystusa w ciele mistycznym
Pm

Naśladowanie Chrystusa, pójście Jego śladami jest naszym obowiązkiem. Chrystus prowadzi nas podobnymi drogami. Jest to prawo nie tylko jednostki, ale i społeczeństw, które mają się odrodzić w Jezusie.

101 Miłosierna Matka
Niasp.

Doznawszy cierpień w życiu, zrobiłam się pesymistką, a co najważniejsze i najgorsze, obojętną dla religii. Krytykowałam praktyki religijne, które, o ile nieraz sama wykonywałam, to tylko dla pozoru. Byłam niedowiarkiem.

103 Kościół Katolicki dla wszystkich
Sm.

Kościół Katolicki zajmował zawsze miejsce nadrzędne, nie wdając się w politykę i nie wywierając nacisku na kierunek stronnictw o charakterze społecznym.

104 Polska Matką Świętych
Red.

Możnaby o nim powiedzieć, co mówiono o św. Teresie od Dz. Jezus: Cóż wielkiego uczynił? Z życia codziennego, przepojonego atmosferą wielkiej miłości ku Bogu - wytryska nimb wielkości O. Wenantego, skupiający się w aureolę nad jego głową.

106 Msza św. najlepszym wychowawcą ludzkości
Ks. Dr. Antoni Marchewka

Ośrodkiem, około którego skupiają się wszystkie czynności liturgiczne Kościoła i całe życie chrześcijańskie jest bezsprzecznie Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, zwany także Sakramentem Ołtarza.

109 Poznaj swoje dziecko
B.

Dusza dziecka flegmatycznego jest terenem trudnym do zbadania. Na obojętnym obliczu trudno zbadać głębię duszy flegmatyka. Oczy bez wyrazu - nic, a w każdym razie mało mówią o wewnętrznych jego duchowych przejawach.

110 Alkoholizm a dziedziczność
Ks. Dr. Władysław Padacz

W obecnej chwili, gdy wszystkie stowarzyszenia Akcji Katolickiej pracują nad wprowadzeniem w czyn hasła Episkopatu: "Duch Chrystusowy w wychowaniu i w szkole podstawą odbudowy narodów", a Polska Liga Przeciwalkoholowa, jako spełniająca częściowo zadania Akcji Katolickiej, rzuciła wezwanie: "Ratujmy młodzież", trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak wiele czynników przeszkadza tej odbudowie zdrowia fizycznego i moralnego narodu.

115 Z drogi na misyjne żniwo
Samuel Rosenbeiger