Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1935
RN 4/1935
98 Zastał ich śpiących
Rycerz Niepokalanej

Ustał już dzienny zgiełk i gorączka przedświąteczna. Ciemna noc puszystemi skrzydły otuliła święte miasto Jeruzalem wraz z mrowiem ludu nadciągłego ze wszystkich stron na uroczyste święto Paschy.

101 Do Niepokalanej
Edward z Faściszowej

Wiersz.

101 W Świętą rocznicę kapłaństwa
Ks. J. Midura

W blaskach zachodzącego słońca złociły się mury Jerozolimy. Powiew nastającego mroku nocy ożywiał tętno życia w wąskich ulicach miasta. Szarzejące stopniowo domy poczęły tracić swój pozłocisty wygląd i nęcącą oko widza wspaniałość, i zanurzały się w ciszy wieczornych ciemności.

104 U grobu Chrystusa
Stanisława Pieńkowska

Wiersz.

104 Krwawiący krzyż

W Asti, w północnych Włoszech, Marja Tartaglino miała na klęczniku krzyż. W piątek 11 sierpnia 1933 r. zaraz popołudniu, dziewczyna ta, będąc ciężko chorą, uczuła nagle natchnienie, by wstała z łóżka i uklękła przed swym krucyfiksem.

107 Marji to zawdzięczam
Niegodny sługa Marji, J. R
Pan Jezus ratuje owieczkę z ciernistych krzewów

Życie człowieka nie zależy od niego samego, ale jest w ręku Boga, Który kieruje jego losami. Nie miałem ojca, nie miałem matki, ani przyjaciela - słowem nikogo - ktoby mi podał rękę. Tylko miłosierny Bóg zmiłował się nade mną.

109 Tam, gdzie dokonało się zbawienie świata
J. N.

Z bólem serca opuszczamy Wieczernik, gdzie nawet przeżegnać się nie wolno. Po zwiedzeniu kościoła Zaśnięcia Najśw. Marji Panny na Syjonie, podążamy do Casa Nova, aby pozostawić tam swoje rzeczy.

112 Katolik czynu
Ludwik Kwiatkowski

Utarło się dzisiaj powiedzenie, że wiara w Boga jest rzeczą wewnętrzną każdego człowieka, że nie trzeba się z tem afiszować, a raczej wobec ateuszy wiary tej nie okazywać, by nie narażać się na śmieszne uwagi.