Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1934
RN 4/1934
98 Miłość za miłość
Rycerz Niepokalanej

Wielki Czwartek. Wielki dzień! Wigilja śmierci P. Jezusa. Dzień pełen blasków niewypowiedzianej miłości i miłosierdzia Jezusa ku ludziom. Pamiątka ustanowienia Najśw. Eucharystji i sakramentu kapłaństwa.

100 Zmartwychwstanie
Bogdan Białkowski

Wiersz.

101 Wiedza
M. K.

Prawdą jest, że dzisiejsza wiedza znalazła odpowiedź na szereg zagadnień, ale też nie możemy się łudzić, że za lat 100, a może i 50 pokolenie ówczesne spoglądać będzie z pewnem politowaniem na wyniki dzisiejsze, tak, jak my spoglądamy na zdobycze wiedzy przed dziesiątkami lat.

102 Dla Ciebie...

Od najmłodszych lat, kiedym mógł ledwie zrozumieć tę wielką miłość, jaką żywi dla każdego człowieka Matka Najświętsza, zwracałem się do Niej i nieraz długi czas, jako dziecko, rozmawiałem z Tą Panią, Której ani nie widziałem, ani nie mogłem usłyszeć.

103 A Słowo Ciałem się stało...
M. K.

Artykuł ten jest tłumaczeniem a "Rycerza" japońskiego ub r. O. Maksymilian tłumaczy na wstępie pokrótce teorję o reinkarnacji, t. j o teorji buddystycznej, uznającej kolejne wcielanie się dusz w różne stworzenia

104 Zwiastowanie...
Maria Głaszczkówna

Wiersz.

105 Objawienia Matki Bożej w Belgji
M. W.

Dzieci intonują przed grotą pieśń do Matki Bożej, nagle ktoś wstaje, bierze swoje łóżko i wykrzykując radośnie, przepycha się przed grotę, by złożyć hołd dziękczynny za uzdrowienie. Kroniki z Borę notują bardzo dużo uzdrowień, polepszeń i ulg w cierpieniach.

111 Nowi święci

Dnia 19 marca b. r. zaliczony został w poczet świętych błog. O. Pompiljusz Marja Pirrotti, kapłan wyznawca z zakonu OO. Pijarów. Urodził się on w r. 1710 we Włoszech. Mając lat 16 wstąpił do zakonu św. Józefa Kalasantego.

113 Dwa pogrzeby - dwa światy

Niedawno w Paryżu odbyły się uroczystości pogrzebowe z racji śmierci dwóch sławnych mężów. Zewnętrzne formy uroczystości, z któremi połączone były te 2 pogrzeby, bardzo odmienne wzbudziły uczucia i wrażenia w sercach uczestników.

114 Trzeba przeczytać uważnie

Aby grosza, przeznaczonego na szerzenie czci Niepokalanej, a więc na sprawę świętą, nie dawać na pisma heretyckie, prosimy uważnie przeczytać poniższe uwagi i zastosować się do nich.