Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1933
RN 4/1933
98 "Prawdziwie zmartwychwstał"
Rycerz Niepokalanej

Wszyscy, żyjący w miłości Jezusowej i posilający się godnie Jego Ciałem eucharystycznem, powstaniemy zmartwych - tak jak On.

100 Poprzez stulecia
Janina Jellaczyc

Wiersz.

100 Testament Jezusa
J. N.

Na Jerozolimę spłynął cichy kwietniowy wieczór. W powietrzu unoszą się jeszcze odgłosy dnia zgiełkliwego i rojnego. Wszak zbliża się Pascha, więc i narodu napływ ogromny.

102 Refleksje porekolekcyjne
r. cz-ki

Poprzez ulice każdego niemal miasta przeciągały w ciągu ostatnich tygodni długie szeregi młodzieży. Poważne, nad wiek czasami skupione twarzyczki, spuszczone w ziemię oczy, przyciszone szepty, kieszenie, wypchane grubemi modlitewnikami, zdradzały miejsce i cel wędrówek.

103 Matka Bolesna
St. Prz.

Jak w życiu ludzkiem są dni wesela i radości, a po nich tak często - niestety - przychodzą dni smutku i boleści, tak również i w liturgicznym roku Kościoła są różne okresy, w których to radość i triumf, to smutek i ból przeważają.

107 NIEPOKALANA
Stanisław Marczewski

Wiersz.

111 Powrót do Ojca.

Często się słyszy, że tu hodurowiec, tam starokatolik, gdzie indziej znowu wolnomyśliciel, poznawczy czem jest w rzeczywistości dana sekta, jaki jej cel, koniec, a przedewszystkiem przyszłość - z serdecznym żalem i skruchą wyznaje swój błąd i nawraca się.

116 Związek Mszalny

"Związek Mszalny na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan" ma siedzibę w Niepokalanowie, gdzie za uczestników odprawiają się Msze św. w każdą środę i sobotę przez cały rok przed ołtarzem Matki Najśw. Niepokalanej.