Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1931
RN 4/1931
98 Alleluja Niepokalanej - i nasze
J. N.

Blado-różowy brzask okrasił wschodnią część nieba. Ziemia jeszcze spała, spowita miękkim puchem nocy. A zorza już się mieni: przybiera kolor purpury, pomarańczy, róży. - Cienie, widząc to, pierzchają trwożnie ku dolinom... Rozjaśnia się.

101 Madonna Romana
Natanael

Bezwiednie, każdy tu modlący się wpada w złudzenie i przenosi się do stóp M. B. Częstochowskiej, ubranej w brylantową szatkę i w te drogie sercu polskiemu korony... dary Piusa X z 1910 roku.

103 Ojciec Święty o małżeństwie

Z końcem ub. roku ukazała się encyklika o małżeństwie zaczynająca się od słów "Casti connubii". Całkowity tytuł brzmi: "O małżeństwie chrześcijańskiem w stosunku do warunków, potrzeb i nieładu, panującego w rodzinie i w społeczeństwie."

105 Panie!...
Parvulus

Wiersz.

105 List pasterski ks. biskupa Kubiny o cierpieniu

Ksiądz Dr. Teodor Kubina, biskup diecezji Częstochowskiej, wydał list pasterski do wiernych swej diecezji. Za przedmiot rozważań wielkopostnych Ksiądz Biskup wziął zagadnienie cierpienia ludzkiego.

107 Głos Ojca Świętego

Dnia 12 lutego odbywały się w Mieście Watykańskiem, w Rzymie, wielkie uroczystości z powodu dziewiątej rocznicy koronacji Papieża Piusa XI. Dla tem większego ich uświetnietnienia. odbyło się w tymże dniu otwarcie papieskiej radjostacji nadawczej.

113 Z naszej skrzynki pocztowej

Listy czytelników.