Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1929
RN 12/1929
354 Maryjo! na wzór dziecięcia
Ks. Mateusz Jeż

Wiersz.

355 Niepokalana rozdawczynią radości
A. K.

Tak mało na tym świecie wesela, radości - tej głębokiej, prawdziwej radości, bo pozornie i powierzchownie potrafi się cieszyć lada kto.

356 Nieszczęsny Luter a Niepokalane Poczęcie N. M. P.
S. N.

Niespodzianką zapewne będzie dla czytelnika, gdy powiemy, że ojciec protestantyzmu Marcin Luter uznawał prawdę Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marji Panny i to nie tylko w czasie, gdy żył jeszcze w łączności z katolickim Kościołem, ale nawet i potem, w dziesięć lat po publicznem zerwaniu.

357 Dlaczego ponad pięć miljonów pątników przybywa rocznie do Lourdes?
Ojciec Maurycy Madzurek OFMConv.

Dnia 10 września b. r. wyruszyła z Polski do Lourdes i nieliczna pielgrzymka, bo złożona ledwie z trzech osób: Józef Hoffman, jego żona Domicela i O. Maurycy, franciszkanin, który z Szan. Czytelnikami "Rycerza" pragnie podzielić się niektóremi wrażeniami z cudownego miejsca.

359 Czy w Lourdes dzieją się cuda?

Rektor uniwersytetu katolickiego w Medjolanie, ks. dr. Gemelli, przed wstąpieniem do zakonu Franciszkanów był. znanym lekarzem. Z zachęty i na prośbę kardynałów arcybiskupów z Medjolanu i Mechlina ks. Gemelli kontynuuje nadal swoje prace medyczne.

361 Coś Ci powiem Mamusiu!
O. Maksymilian Kolbe OFMConv

Ty o tem i tak już wiesz, bo Ty wszystko wiesz. - Niektóre czasopisma powstają przeciwko Twojemu Rycerzowi dlatego, że rozgłasza Twe dobrodziejstwa i łaski i cuda.

362 Posąg Niepokalanej na górze Montblanc
ks. Marian Szczodrowski

Niedawno wybrało się ośmiu żwawych młodzieńców w towarzystwie ks. Buarnet i przewodnika Ravaui w Alpy, na szczyt góry Montblanc: gorliwi ci czciciele Niepokalanej pragnęli na jednym z najwyższych, szczytów tej przesławnej, góry umieścić posąg Matki Bożej Niepokalanej.

364 Przestroga Ojca św. dla Polski

Wyjątek z przemówienia Ojca św. Piusa XI w czasie audiencji pielgrzymki polskiej w dniu 4 października 1929 r.

366 Byłem i ja w Rzymie...
A. K.

Spełniło się me marzenie: byłem w Rzymie. Stąpałem po ulicach Wiecznego Miasta, zwiedzałem Bazyliki przewspaniałe, modliłem się na grobach Apostołów, a przedewszystkiem: widziałem i słyszałem Ojca świętego!

369 Głos robotnika
Franciszek Abramczyk

Autor powyższego artykułu nadesłał już wpierw 24 adresów robotniczych, a równocześnie z artykułem - jeszcze 15... I świadczy, że "Rycerz Niepokalanej" został przyjęty między robotnikami bardzo dobrze i mile jest wszędzie widziany.