Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1928
RN 4/1937
354 Ja Ciebie kocham!
PAX

Wiersz

354 Nasza cząstka
A. K.
358 APEL jednego z gorliwych czytelników.
S. F.

Kochani Bracia i Siostry! Chyba każdy z nas Polaków, miłujących prawdziwie Ojczyznę, pragnie, aby nad Polską umiłowaną unosił się sztandar Niepokalanej Panienki, a nie czerwona płachta bolszewizmu i masonerji.

364 Dzisiaj, gdy życie...
Antoni Gorbacz

Wiersz

365 Między Polakami w dalekich Chinach
J. K.

Uroczystości poświęcenia nowo zbudowanego Zakładu SS. Urszulanek w Charbinie (Chiny).

367 Kapłani-męczennicy w Meksyku.
J. A.

Opis męczeństwa dwóch kapłanów pracujących w Meksyku.

369 Obrazek z terenu misyjnego w Afryce

Dziczeje Europa i wiarę traci, a Afryka kwitnie w wierze coraz bardziej...

370 Niepokalana
Piotr Romański

Wiersz