Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1938
RN 12/1938
353 W dzień naszego święta
O. M. K.

Znowu się zbliża tak miła sercu, doroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

354 Co robi młody święty?
Walenty Majdański

Po czym poznać świętego? - Po tym, że jest śmiały do szaleństwa w tym, co dobre. I właśnie dlatego, że jest taki śmiały, nie boi się żyć wśród ludzi tak jak święty.

359 Niepokalana

wiersz

360 M. I. podbija i zwycięża świat, szatana i zepsutą naturę
Pb.

Już 200 lat temu bł. Ludwik M-a Grignon wyrzuca społeczeństwu katol., że za mało zbliżyło się do Maryi i dlatego to jeszcze tak mało jest katolickie. Pisze bowiem: "Maryja była dotąd nieznana i to jest jedna z racji, dla której Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinien".

363 Wróg polskiej wsi (III)

Ruch wiciowy nie stworzył żadnych zdrowych i pożytecznych metod pracy na wsi. Mylą się ci, którzy przypuszczają, iżby wiciowcy podpatrzyli właściwy sposób trafiania w sedno życia wiejskiego.

364 Cierpienie nawraca
ks. dr. Marian Nitecki

Filozofowie wśród określeń natury ludzkiej dają jedno najzaszczytniejsze: "stworzenie religijne". Jest ono zarazem najgłębsze i otwiera nam bardzo dalekie wnioski na temat, który rozbieramy tj. "Cierpienie nawraca".

371 Socjalizm a sprawa społeczna
Jan Archita

Jakże łatwo można by się porozumieć, gdyby wyrazy miały ściśle określone znaczenie - powiada chińskie przysłowie. Tymczasem jednak tak nie jest i możemy się o tym przekonać, kiedy zastanowimy się nad różnymi kierunkami, które stawiają sobie naprawę ustroju społecznego.