Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1930
RN 12/1930
354 Niepokalana
J. Kapuściński

Wiersz.

355 O Marjo!
A. K.

Gdy zbliża się miesiąc grudzień i dzień jego tego miesiąca ósmy, każde serce Niepokalaną szczerze miłujące mocniejszem tętnem zabić musi: boć to dzień uroczysty Królowej i Pani i Matki - Niepokalanej!

356 Miotła Najświętszej Panienki
R. S.

Osiemnaście razy ukazywała się "Pani" młodej Bernadecie, nakazując, by się modliła za grzeszników, by pokutowała, by przyczyniła się do budowy kościoła i procesjonalnie nawiedziła cudowne źródło.

358 Cześć Niepokalanej w życiu Proboszcza z Ars

Nie było, nie ma i chyba nie będzie świętego, któryby nie był czcicielem Najświętszej Marji Panny. Św. Jan Marja Vianney, słynny proboszcz z Ars, już od zarania swego życia miał szczególne nabożeństwo do Niepokalanej.

360 Zwycięstwo Niepokalanej
Ks. Bukowski T. J.

Ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marji Panny, 8 grudnia 1854 r., napełniło wielką radością wszystkich dobrych katolików i pobudziło ich do tem większej gorliwości w oddawaniu czci Przeczystej Dziewicy. Nieprzyjaciele jednak Kościoła katolickiego skorzystali z tego faktu, by w swem zaślepieniu miotać nowe bluźnierstwa na Niepokalanie Poczętą.

362 Fragmenty
Antoni Gorbacz

Wiersz.

362 Polska pamiątka w Paryżu
N.

W kościele Najśw. Marji Panny Zwycięskiej w Paryżu znajduje się drogi sercu polskiemu pomnik. Na filarze, naprzeciw cudownego obrazu Matki Boskiej, wisi wielka płyta z Małego marmuru, w amarantowem obramowaniu, a na niej przytwierdzone złote serce, przeszyte siedmiu mieczami.

363 U kolebki "Milicji Niepokalanej"
A. K.

(Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie! 12).

368 Jeszcze coś z Japonji!

Ogłoszenie, prośba o przesyłanie ofiar na "Rycerza" japońskiego.