Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1926
RN 6/1926
161 Monstra te esse filium!
R. N.

wiersz

162 Co Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Alacoque

Według jej własnego opowiadania.

168 W nocy z 13 na 14 kwietnia
M. K.

Niedawno to było, bo w nocy z 13 na 14 kwietnia bieżącego roku. Pociąg mknął z Warszawy w kierunku Torunia. Naprzeciw mnie młody człowiek zawzięcie rozprawiał o zyskach i majątkach z dwoma innymi. Pomyślałem: Poznaniacy chyba, bo mimo słowiańskich rysów, o przemyśle, handlu, no i o zyskach prawią. Pomyliłem się jednak trochę, bo jeden z nich i to właśnie ten, który decydującą odgrywał rolę, był żydem.

171 Ukochanej Matce
M. F. B.

Wiersz.

172 Między lud polski
Frater

Serja III: "Marja Matka łask wielkich".

175 Matka Boża w Bolszewji
Henri Beraud

Z wrażeń socjalisty francuskiego.

177 Jak Indjanin bronił czci Najśw. Panny

Ciężką walkę mają do staczania nasi misjonarze z pastorami protestanckich sekt w północnej Ameryce, którzy usiłują Indjan dla swej nauki pozyskać. Pociechą dla naszych misjonarzy jest widzieć, jak ci Indjanie wiernie stoją przy religji katolickiej.

178 Kim był św. Bogumił

Ubiegłego roku Stolica Apostolska uprawniła wielowiekowy kult do naszego nowego polskiego świętego Bogumiła.