Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1924
RN 6/1924
98 BOŻE CIAŁO
Rycerz Niepokalanej
106 Piorunem rażony
Frater

Serja II-ga: "Marja nasza pomoc".

112 Jak Ks. Arc. Cieplak powrócił do Polski

Własne jego opowiadanie dziennikarzowi warszawskiemu.

114 Ukarany bluźnierca
Antoni Matusewicz
115 Regulamin do statutu M.I.

Koło Mężczyzn w Krakowie.