Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1951
RN 6/1951
161 Do źródła wody żywej
Rycerz Niepokalanej

Wśród skwaru lata, gdy pot zlewa, czoło a gardło wysycha z pragnienia, człowiek szuka ochłody. Najchętniej usiądzie pod drzewem przy źródle, by orzeźwić się świeżą wodą i odpocząć w cieniu.

163 Ave Maria...
Franciszek Jotte

Ave Maria!... Gdy codziennie wymawiamy te słowa, nie zastanawiamy się nad głęboką ich treścią.

166 Serce Jezusa, kocham Cię
Wanda Łakowiczówna
167 Dobroci nigdy za wiele
Gospodarz ze Strzałkowa

Lubimy się czasem zebrać w kilku gospodarzy u młodego Pszczoły i mówić o poważnych sprawach zamiast pić wódkę i wygadywać trzy po trzy, a przychodzą z nami i żony.

171 Papież Niepokalanej - błogosławionym
J. D.

Powiada historyk, że ze św. Piusem V (†1572) wróciła na stolicę Piotrowa świętość.

174 Radość Chrystusowa
ks. Stanisław Tworkowski

Katolicyzm, to najgłębsze i najradośniejsze związanie człowieka z Bogiem. To rzeczywista, choć tajemnicza łączność Chrystusa Pana z duszą, która weń wierzy i usiłuje wcielić całokształt własnego, ludzkiego życia w życie Boga-Człowieka.

175 List o miłości Niepokalanej

O. Maksymilian M. Kolbe, list z Mugenzai no Sono, pisany 27.10.1932 r.

176 Chrześcijańska idea kultury fizycznej
Jan Archita

W listach św. Paweł zestawia życie chrześcijańskie, a więc walkę chrześcijanina o najwyższe dobra duchowe - z ćwiczeniami sportowymi, sportowym wysiłkiem i postawą, z mistrzowskimi zawodami, z walką o pierwszeństwo w sprawności fizycznej.

179 Ja się nie nudzę
Heniek Zaj.
181 Jak kształtować powołania kapłańskie
Barbara Żulińska

Józefowa wróciła z kościoła i przyniosła uszczęśliwionej Katarzynie niemowlę, które przed chwilą otrzymało Chrzest święty. Mały Staś stał się dzieckiem Kościoła świętego.

185 Różaniec i sprawa człowieka
Jan Archita

Rozmyślanie jest koniecznym składnikiem różańca. Ma ono przez przykład życia Jezusa i Maryi, przez nauki z Ich życia płynące, przysporzyć nam światła i siły na własne, chrześcijańskie życie.