Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1949
RN 6/1949
161 Z Niepokalaną przez czerwiec
Rycerz Niepokalanej
163 Matko najczulsza...
Wojciech Bąk

Wiersz.

166 Nie marnować cierpienia
Celina Bzowska
168 Innowiercy w hołdzie Niepokalanej

Statua Matki Bożej z Fatimy odbywa od 13.3.1947 "podróż" naokoło świata. Jedna jej kopia pielgrzymuje obecnie po Afryce a druga - po Ameryce. Niepokalana witana jest wszędzie z tryumfem, zwraca na siebie powszechną uwagę, a nawet skłania do modlitwy mahometan i protestantów.

169 Tyś jest Opoka...

Kto choć raz w życiu znalazł się w Rzymie we wspaniałej i olbrzymiej bazylice św. Piotra, temu ta chwila wyryła się z pewnością głęboko w sercu i w pamięci. Podniosły nastrój i niezwykłe dostojeństwo świętego miejsca musi przejąć na wskroś duszę wierzącego katolika, nie może zostawić obojętnym innowiercy.

172 Zawód matki
Sergiusz Baraniak

Są osoby, które przynoszą ogromny pożytek, ale o tym jakby nie wiemy. Dlaczego? Bo nie robią żadnej reklamy wokół swych zasług i nawet nie chcą zapłaty za prace. Do takich osób należy matka.

180 Uprawiajmy sport
Jerzy Borkowski
187 Dobroć matki
P. A.