Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1938
RN 6/1938
161 Wracam
Mikołaj Czerny

wiersz

162 Przyjaciele ludu

Już nieraz ostrzegaliśmy społeczeństwo katolickie przed obłudnymi jego obrońcami. Kierując się nienawiścią do Boga, bezbożnicy, w swej zaborczości, chwytają się wszelkich sposobów, by znaleźć poklask u niezdających sobie sprawy katolików.

163 W służbie Niepokalanej
P. B.

Zmęczony, wyszedłem na godzinną przechadzkę poza miasto. Idąc ulicą, napotykałem na grupki młodzieży, leniwie wałęsającej się po zakątkach brudnego przedmieścia.

165 Przystoi myśleć po katolicku
S.

Jeśli chcesz zrozumieć wartość i godność księdza katolickiego, to pamiętaj, że nawet sam Pan Jezus używa jego posługi, aby mógł złożyć Boską ofiarę Swemu Ojcu.