Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1937
RN 6/1937
161 Królestwo Serca Jezusowego
Pm

Chrystus nie jest Królem z tego świata. Sam zresztą wyraźnie to zaznaczył w odpowiedzi udzielonej Piłatowi. Również i nam daje Chrystus podobne wyjaśnienie: Obok korony i berła królewskiego uwidacznia się na pierwszym planie Serce Jezusowe.

163 Dzień jutra
Wiesław Pyrek

Wiersz.

164 Droga do lepszego bytu
W. Gr.

Jesteśmy świadkami wzrostu radykalizmu społecznego zarówno z prawej, jak i lewej strony. Przyczyny tego należy doszukiwać się przede wszystkim w warunkach społecznych i gospodarczych, wywołanych ostatnią wojną.

167 Fundamenty bezbożnictwa bolszewickiego

W akcji propagowania bezbożnictwa i ateizmu (niewiary), bolszewicy za wszelką cenę usiłują jej nadawać pozory naukowości, by tym sposobem móc sobie zyskiwać jak najwięcej zwolenników.

171 Radość życia
E. W.
172 Droga do prawdy
Serm.

"PAPIEŻ wyprzedził książąt świeckich i rządy, świeckie. Papież rozwiązał kwestię socjalną. Tak, bezwątpienia. Rozwiązał kwestią socjalną o tyle, że podał władzy świeckiej sposób rozwiązania"

174 Encyklika o bezbożnym komuniźmie

Encyklika papieża Piusa XI o bezbożnym komuniźmie.