Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1935
RN 6/1935
162 Wielkie dzieło
Rycerz Niepokalanej

W słynnej kaplicy Objawień Najśw. Serca Jezusowego, w Paray-le-Monial, niedaleko Paryża, klęczy młody zakonnik i modli się żarliwie. Ciężka choroba obezwładniła go, uniemożliwiając dalszą pracę duszpasterską.

165 W ciszy Tabernakulum
Aleksander Buczko

Wiersz.

165 Niezwyciężony
deux

W wielowiekowym czasie swego istnienia świat cały był świadkiem różnorodnych zjawisk. Powstawały narody i państwa, dochodziły do najwyższego szczytu potęgi i sławy, potem ginęły w pomroce dziejów, ustępując miejsca innym ludom i narodom.

168 Kościół-grota w stolicy Węgier
St. Ch.

Wiek XVIII, to okres formowania się idei socjalistycznej, czasem skrajnej, okres potężnej akcji wolnomularstwa. Wpływ ten odczuły niemal wszystkie kraje. Wynikiem tego była walka z Kościołem katolickim, ograniczanie wolności życia religijnego.

170 Sobota kapłańska

Kapłani są solą ziemi. - Im powierzył Zbawiciel dzieło Odkupienia, im powierzył opiekę nad Kościołem św., ratunek i zbawienie świata całego. Serce kapłana powinna przeto napełniać święta, namiętna miłość Boga i dusz nieśmiertelnych.

172 Tylko jeden dzień!
H. Purski

Wiosenne, radosne słońce zajrzało ciekawie do niewielkiej komnaty, jednej z kamienic przedmieścia. - Pan Michał siedział już przy stoliku Spojrzał na zegarek. Była godzina 7. - Jeszcze czas - pomyślał - i wrócił do swego toku rozmyślań.

174 Mądre słowa prezydenta Stanów Zjedn.

Z okazji amerykańskiego "Dnia Dziękczynienia" wydał Prezydent orędzie do narodu, w którem w mocnych słowach wypowiedział uwagi o konieczności oparcia narodowego życia i reformy porządku społecznego na podstawach chrześcijańskich.