Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1934
RN 6/1934
162 Przyjdź Królestwo Twoje!
Rycerz Niepokalanej
165 "Pójdźcie do Mnie wszyscy!..."
Pius B.

Jezus w Eucharystji pod postacią chleba!... Czyż to nie cud miłości! ? - Bóg między stworzeniami!... Pan wśród sług!... Z tabernakulum wysyła Jezus, Więzień miłości, przyjacielskie zaproszenie: "Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie, a Ja was pokrzepię".

167 Matko Serca Jezusowego!
Zofia Kęczkowska

Wiersz.

168 Dzięki Niepokalanej - znów wierzę
M. G.

Słońce rzucało swe ostatnie promienie na ziemię. Jeszcze chwila a czerwona jego tarcza skryła się na widnokręgu. Siedziałem na ławce pod drzewem i przyglądałem się przepięknemu krajobrazowi. Jaki piękny widok - pomyślałem - a cóż się dzieje w mej duszy?

169 Głos Boskiego Więźnia
Julia G.

Wiersz.

170 Skała Piotrowa

Dobry katolik pamięta zawsze i życzliwie o swojem duchowieństwie. Otacza je szacunkiem i przywiązaniem. Darzy modlitwą, tak bardzo każdemu kapłanowi potrzebną.

172 Nie boimy się i bać się nie będziemy!

Nie boimy się i nie będziemy się bali. Ani maszyn złej prasy, ani pięści i kamieni podburzonej tłuszczy, ani pełnej szkatuły bogaczy, ani też niełaski wielkich tego świata. Stoimy na fundamencie twardej opoki, którą nie wstrząśnie żadna burza.

181 Z Tong-Hao pod Harbimem

Można mieć za nic wszystkie codzienne troski, gdy się spędza niedzielę pod tak widoczną opieką Bożą, jakiej doznajemy tu w Azji. Nigdy nam dotąd nie zabrakło największej dźwigni życia t. j. Mszy św. i Komunji świętej w niedzielę i święta.