Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1933
RN 6/1933
162 Przyjdź, Pocieszycielu!...
Rycerz Niepokalanej

I mieszka w nas zawsze od chwili Chrztu św. ten Duch Święty, gdy jesteśmy w stanie łaski. Nawet gdy przez grzech ciężki utracimy łaskę uświęcającą i Duch Św. porzuca nas, możemy Go sprowadzić znowu do duszy przez wyzbycie się błota grzechowego.

165 Venite ad me omnes...
St. Kost.

Wiersz.

166 JAK CÓRKA NAWRÓCIŁA OJCA

Ludwik Veuillot, to człowiek świecki, ale sławny i gorliwy obrońca wiary, jakich mało na świecie. Takim on nie był zawsze. Był czas, że Veuillot religji nie znał prawie całkiem, nie miał żadnego szacunku dla religji i nic dziwnego, chowano go przecież w nienawiści do Kościoła katolickiego.

167 Tęsknię do Ciebie, Panie!
Zofja Niedźwiecka

Wiersz.

168 Pójdźcie do Marji!
B. J.

Pójdźcie do Marji, wy wszyscy, którzy życie ziemskie uważacie za jedyny szczyt wszystkiego, - Ona was nauczy słodkich tajemnic życia duchowego, cenniejszych nad wszelkie skarby ziemi.

169 Przed Jej ołtarzem...
R. N. T.

Wiersz.

171 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę.
J. N.

Na Zamek królewski. - Opactwo westminsterskie. - Czy tylko przepych. - Kościół św. Pawła. - w katedrze katolickiej. - z nami Bóg! - Serce i słońce katolicyzmu. - Jego potęga i powab.

175 Nawrócony Komunista

W południowych Niemczech mówi się dziś wiele o nawróconym komuniście Ludwiku Weberze. Liczy lat 26. Pochodzi z Rodalben w powiecie Pirmasens w Palatynacie.

178 Ostatnie wiadomości z Niepokalanowa

Jak co roku, tak i teraz od wczesnej wiosny roboty budowlane ruszyły i praca wre na całej linji. Bowiem Niepokalana Matka nasza w Swej nieprzebranej dobroci przysyła nam tyle zgłoszeń do Zakonu, że już dawno ciasnota wielka wszędzie, a zgłoszenia płyną i płyną.

180 I to ma być raj!..

Jeden z większych dzienników w Limie opowiada w n-rze z 5.XI.1932 r. o rozmowie redaktora z p. Wiktorem Hervera, człowiekiem bardzo inteligentnym i wykształconym, który był do niedawna wielbicielem kraju sowietów, ale zupełnie musiał zmienić swoje zapatrywania w czasie podróży do Rosji.