Prośba do Marji

O Marjo, dziś u Twoich nóg
Biedne me serce składam.
Tyś moją Matką, a Ojcem - Bóg.
To Wszystko i co posiadam.

Uboga w dary dusza ma,
Lecz Cię miłuje wielce,
A miłość ta niech wieki trwa,
Niech nią oddycha serce.

W Tobie pokładam ufność mą
Ty nie zawiedziesz, nie!
I nie pogardzisz żalu łzą
Matko, wysłuchaj mię!

A gdy nadejdzie śmierci czas,
Obroną naszą bądź,
Przed gniewem Syna zasłoń nas
I wespół z Synem sądź!