Podstęp komunistów w Słowacji
Drukuj

Komuniści poświęcają większość swych wysiłków dla wsunięcia się w sfery katolików słowackich, wobec których stosują specjalny sposób agitacji. Starają się oni mianowicie przekonać Słowaków, iż komunizm jest stuprocentowym zrealizowaniem zasad chrześcijańskich. Dla większego efektu, organ komunistów słowackich "Slovenske Zvesti" publikuje od pewnego czasu listy, otrzymywane rzekomo od księży katolickich (?) krytykujących w bardzo ostrych słowach stosunki panujące w Kościele, a w szczególności poczynania księży i biskupów słowackich, którzy prowadzą walkę z komunizmem i opowiadają się za przyznaniem należnych praw narodowi słowackiemu.