Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Prosimy uprzejmie Szanownych Czytelników, aby przy zmianie adresu podawali stary i nowy adres w pełnym brzmieniu, a więc nazwisko i imię, miejscowość, pocztę i województwo, jeśli w mieście - to ulicę. Chodzi nam o to, aby nie wysyłać bez potrzeby pisma na oba adresy. Jeżeli do kogoś zamiast jednego przychodzą 2 egzemplarze wskutek błędnego adresowania, prosimy o zwrot egzemplarzy mylnie adresowanych z napisem na jaki adres otrzymuje się drugi egzemplarz. Gdyby adresat umarł albo się wyprowadził, przy zwrocie numerów prosimy zaznaczać powód zwrotu.

Dzięki Niepokalanej, mamy sporo korespondencji od Szanownych Czytelników, za co serdecznie jesteśmy wdzięczni. Ponieważ trudno naraz wszystko załatwić, dlatego przepraszamy, gdy są niekiedy opóźnienia z odpowiedziami. Przy żądaniu odpowiedzi, prosimy o załączanie znaczka (za 25 gr) na odpowiedź.

Bardzo prosimy o współpracę i o oznakę życia zwłaszcza od tych, którzy jeszcze nigdy do nas nie pisali.

Redakcja prosi uprzejmie, by Szanowni Czytelnicy wiersze, artykuły, uwagi i spostrzeżenia odnośnie do życia religijnego i społecznego zechcieli łaskawie adresować do Redakcji "Rycerza Niepokalanej".

Odpowiedzi redakcji i administracji

MARIA KACZYŃSKA. - Dziękujemy za współpracę. Jeden wiersz zamieszczono w "Rycerzu". J. S. Z ŁODZI. Tego nie potrzeba mówić - winy w tym nie było. STELA S. Odpust Porcjunkuli można uzyskać tylko w dniach: począwszy od południa 1 sierpnia aż do 12 godziny w nocy 2 sierpnia. Można modlić się i stojąco. Za zachowanie postu w tych okolicznościach jest duża zasługa. Zachęcam do miłości Jezusa. H. Z. Owszem P. Bóg nie zapomni. Tylko równocześnie należy starać się miłować stan dziewictwa. Zarazem opanowywać swoje wady uniemożliwiające pożycie z drugimi. Ślubu proszę nie robić bez pozwolenia spowiednika. POZNAŃ GR. Można zwrócić uwagę, np. przypominając ostatnie postanowienie - naukę otrzymaną: często rozpoznanie jest trudniejsze. Co do dzieł sztuki... każdy wiek przynosi coś nowego. Stąd obecnie pewne drastyczne formy. X.X.X. W tym czasie według rubryk grać nie wolno. Jednak zwyczaje podobno są tolerowane. ZROZPACZONY. Modlitwy podobne odmawiać można, owszem Kościół zachęca do tego. O ile matrimonium ratum non consummatum - można prosić o dyspensę. Ks. Proboszcz udzieli odnośnych wskazówek. V.V. Z POMORZA. Należy zwrócić w formie podarunku jakiejkolwiek rzeczy, takiej samej wartości; - osoba dana nie musi o tym wiedzieć. CZYTELNICZKA MARTA. Powinno się raczej uwiadomić o tym rodziców. Osoba ta źle powiedziała. Matka Najśw. bardzo nas kocha. Należało jej zwrócić uwagę - jednak delikatnie lecz nie koniecznie zaraz. Nie należy mieć takich roztargnień; są one przeciw miłości bliźniego. W liczeniu... nie ma zasadniczo nic złego. Monety fałszywej nie można dawać drugiemu nawet w wypadku otrzymania takowej od innych. Ból może pochodzić z naturalnej słabości żołądka.