Ojciec św. o komunizmie
Drukuj

Na konsystorzu z okazji miłościwego lata Ojciec św. potępił komunizm, wzywając rządy państw cywilizowanych do walki z tem niebezpieczeństwem.

Odpowiedni ustęp alokucji papieskiej do kardynałów na Konsystorzu tajnem brzmi w dosłownym przekładzie:

"Nikt chyba Nas nie posądza o to, iż postanowiwszy rozwinąć swą akcję dobroczynną wśród ludu rosyjskiego, chcieliśmy poprzeć system rządów, którego nietylko, że nie uznajemy, ale owszem, po tylu wysiłkach, by ulżyć temu ludowi w jego ogromnej niedoli, poczytujemy za obowiązek ojcowski wobec wszystkich, jak to Bóg Nam powierzył, przestrzec wszystkich, a zwłaszcza ludzi dzierżących władzę i wezwać ich gorąco w imię Chrystusa, jeżeli im na sercu leży dobro ogólne i pokój, jeżeli dbają o świętość rodziny i o godność ludzką, ażeby wspólnemi siłami starali się oddalić od siebie i swoich niebezpieczeństwo i szkody, nadzwyczaj ciężkie i nieuniknione, grożące ze strony socjalizmu, oraz komunizmu, troszcząc się przecież, ma się rozumieć, w sposób należyty o poprawę bytu robotników i wogóle ludzi niskiego stanu. By zaś to Bóg najlepszy i największy Władca narodów, i ludów Obrońca, najmiłościwiej dać raczył, modlimy się nieustannie i usilnie zalecamy wszystkim wiernym na świecie całym modlić się razem z nami o to przez rok święty Jubileuszu".