Miłość zwycięża

Siostry Wniebowzięcia na przedmieściach Paryża i innych większych miastach Francji, rekrutujące się ze wszystkich sfer, przebywają zawsze wśród ubogich robotników albo bezrobotnych, pielęgnując chorą matkę rodziny albo ojca. Zastępuje ich całkowicie, spełniając nawet najgrubsze posługi domowe.

Ratując ich w ten sposób materialnie, daje im przykład największego poświęcenia się dla bliźniego, a przy tym słowem roztropnym naprowadzają na prawdziwą drogę życia i wiary.

Tysiące całych rodzin wyrwały już Skromne i pokorne Siostry nie tylko, ze skrajnej nędzy, ale przede wszystkim z najradykalniejszego komunizmu.

Z tych rodzin dookoła ich klasztorów powstaje t. zw. Fraternite, t.zn. związek praktykujących, szczerych katolików, pomagających dzielnym zakonnicom prowadzić na innych ulicach miasta ich apostolstwo.