Medalik Cudowny we wieży kościoła Marjackiego
Drukuj

W związku z odnawianiem słynnego i drogiego każdemu sercu polskiemu kościoła Marjackiego w Krakowie dokonano również zbadania zawartości gałki zdjętej z niższej wieży tego kościoła.

W gałce tej mieściła się puszka miedziana ręcznie wykuta i zalutowana z wyrytym u dołu napisem: "Franz Lutzian Lewalski, Marcin Sobeleski towa(rzysz) kotlarski. R. 1838". Wewnątrz puszki, obsypany węglem drzewnym, umieszczony był klosz szklany z interesującą zawartością: 29 monet, z których najstarsza pochodzi z r. 1548 z czasów Zygmunta I. (1 grosz). M. in. znajdują się monety Królestwa Polskiego, Księstwa Warszawskiego i Rzeczypospolitej Krakowskiej. Dalej, złożone były w kloszu; "Kalendarzyk polityczny wolnego m. Krakowa z rysem statystyczno-typograficznym Rzeczypospolitej Krakowskiej", oraz "Direktorjum Divini Officii" na rok 1888 i katalog duchowieństwa diecezji krakowskiej na tenże rok Między monetami znajdował się również woskowy krążek, t. zw. "agnuszek". Zwój dokumentów pisanych na pergaminie obejmował odpisy aktów z roku 1624, 1662, 1737, 1763 i 1833, sporządzonych z okazji uskutecznianych wówczas napraw wieży. Oryginalnych jednak dokumentów nie znaleziono w puszcze. Jedynym oryginałem jest ostatni dokument na papierze pisany w r. 1838, t. j. z czasu ostatniej naprawy niższej wieży. Koszta tej reperacji zestawiono na osobnym papierze i wynosiły one 22,281 złotych polskich.

Kościół Marjacki w Krakowie
Kościół Marjacki w Krakowie

Na walcu szklannym mieścił się medal pamiątkowy wybity w r. 1830 na cześć trzech komisarzy protektorów Rzeczypospolitej Krakowskiej, reorganizujących Wolne Miasto w r. 1833. Komisarzami tymi byli wówczas Ignacy Tęgoborski (z ramienia cesarza rosyjskiego), Swartz-Sport (Austrja) i Reibnitz (Prusy).

Na samej chorągiewce nad gałką znaleziono Medalik: Cudowny, wybity w r. 1838. Ponieważ data powstania medalika tego, objawionego siostrze Katarzynie Laboure odnosi się do r. 1830, jest to dowodem, że był on już w r. 1838 w Polsce znanym i rozpowszechnionym.

Naogół z dokumentów wynika, że hełm wieży niższej od trzystu lat nie był poddany gruntownemu odnowieniu, a przez cały ten czas przeprowadzano tylko częściowe naprawy.

Gł. Nar.


Przenajśw. Panna szuka takich, którzy się do Niej uciekają ze czcią i nabożeństwem; takich kocha, karmi i za dzieci przyjmuje.

ŚW. BONAWENTURA