Ks. Prymasowi żywy pomnik
Drukuj

Nie wszystkim zapewne wiadomo, że w Polsce istnieje aktualnie około 92 tysiące dzieci i młodzieży okaleczałej. Ponadto istnieją około 30 tysięcy dzieci i młodzieży, którym zagraża kalectwo z powodu gruźlicy kości. Praca Charytatywna w kierunku zwalczania kalectwa w Polsce leży niemal odłogiem ze względu na olbrzymie koszta, połączone z rehabilitacją kalek. Krajowa Centrala "Caritas" kończy przygotowanie jednego większego zakładu dla okaleczanych dzieci w Świebodzinie, w województwie poznańskim, ma zaś w projekcie tworzenie dalszych zakładów, a także zakładanie wytwórni protez, zorganizowanie ośrodka wyszkolenia fachowych sił itp.

W dniu pogrzebu śp. Ks. Prymasa Augusta Kardynała Hlonda powstała inicjatywa utworzenia specjalnego funduszu na ten cel, ku uczczenia pamięci Wielkiego Zmarłego. Inicjatywę tę ogłosił J. Em. Ks. Kardynał Sapieha Księżom Biskupom i duchowieństwu po pogrzebie Ks. Kardynała Hlonda.

Dzieło do przeprowadzenia jest olbrzymie. Trzeba tu ogromnego wysiłku społeczeństwa i ofiarności. Stad płynie uzasadniona prośba o wielkoduszne ofiary. Zebranymi funduszami dysponować będzie Komisja Episkopatu dla spraw "Caritas" pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Adama Stefana Sapiehy

Ofiary na ten fundusz należy przesyłać pod adresem: Krajowa Centrala "Caritas", Kraków, ul. Basztowa 1, nr. konia P.K.O. IV-446, z zaznaczeniem: "Na fundusz im. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda".