Krótki Katechizm
Drukuj

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu nie woli.

1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego twego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św[iętą] przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem Sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Ostatnie Namaszczenie.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Pięć warunków Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie.

Trzy cnoty boskie

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

[142]Cztery cnoty główne

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Najprzedniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Łaknących nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Siedem darów Ducha Św[iętego]

1. Dar mądrości.
2. Dar rozumu.
3. Dar umiejętności.
4. Dar rady.
5. Dar męstwa.
6. Dar pobożności.
7. Dar bojaźni Bożej.

Grzechy przeciwko Duchowi Św[iętemu]

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać.
4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.
5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce.
6. Umyślnie odkładać pokutę aż do śmierci.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Umyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty pracownikom.

Grzechy cudze

1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech bliźniego.
4. Pobudzać kogoś do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy
7. Nie karać grzechu.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać grzech cudzy.

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.


Miej zawsze przy sobie jakąś dobrą książkę nabożną; co dzień czytaj ją po trochu z wielką pobożnością: będzie to tak jak gdybyś czytał prawdziwe listy przez Świętych do ciebie pisane z Nieba, wskazujące ci drogę i dodając chęci wnijścia do Królestwa Niebieskiego.

Św. Franciszek Salezy

Rozważaj często, jakie namiętności mają przewagę nad tobą i poznawszy je, tak postępuj, żeby wszystkie twoje myśli, wyrazy i czyny były im przeciwne.

Św. Franciszek Salezy