Kronika
Drukuj

[okładka, s. III]Rząd R.P. przedłożył Sejmowi projekt ustawy budżetowej na 1952 rok. Budżet ma wynosić 63 miliardy 787 milionów złotych po stronie dochodów, a 62 miliardy 786 milionów złotych po stronie wydatków.

W związku ze zwiększonymi zadaniami rolnictwa, m.in. likwidacją ugorów, zorganizowano - na skutek uchwały Prezydium Rządu - wielką kampanię przygotowawczą do siewów wiosennych.

Prezydium Rządu powzięło uchwałę w sprawie akcji osiedleńczej, która ma na celu przyjść z pomocą ludności bezrolnej i małorolnej, niezatrudnionej w przemyśle, a zgrupowanej na terenach o większym zagęszczeniu ludności rolniczej, - oraz zwiększyć produkcję rolną na terenach niedostatecznie zasiedlonych.

Do Gdyni powróciły, po 6-tygodniowej nieobecności jednostki rybackie, które wzięły udział w pierwszej w dziejach rybołówstwa polskiego wyprawie poza koło biegunowe.

W Poznaniu otwarto Wyższą Szkołę Rolniczą, której postawą będą: wydział rolniczo-leśny i studium ogrodnicze Uniwersytetu Poznańskiego.

[okładka, s. IV]W olimpiadzie zimowej w Oslo z polskich zawodników najlepiej wyszli: hokeiści, zdobywając 6-te miejsce, i Grocholska, zajmując 13-te miejsce w biegu zjazdowym i 14-te w slalomie.

* * *

Pierwsze "Życie Jezusa", napisane przez muzułmanina, zostało opublikowane w Kairze. Źródłem tej książki były apokryfy, pisma Ojców Kościoła, tradycja i Koran.

Odnowiona wigilia wielkanocna, wprowadzona "na próbę" w ub.r., może być obchodzona przez dalsze trzy lata. Dekret ten wydała Stolica Apostolska (11 I br.) na skutek ochotnego przyjęcia projektowanej reformy przez biskupów i wiernych. Dodała jednak pewne zarządzenia i zmiany, stosownie do uwag nadesłanych z całego świata. M.in. dla ważnych i publicznych przyczyn można przenieść ceremonie nocne i Mszę św. z pory nocnej na godz. 8 wieczorem Wielkiej Soboty. Wierni mają być w czasie Wielkiego Postu przygotowani przez osobną instrukcję do owocnego obchodzenia tej wigilii, zwłaszcza uroczystego odnowienia obietnic Chrztu św[iętego].

W roku bieżącym przypada 500-letnia rocznica ukazania się w druku, po raz pierwszy w historii, Biblii, wydanej przez Jana Gutenberga. Jest to pierwsza na kuli ziemskiej księga, drukowana ruchomymi czcionkami, przy tym pięknie ilustrowana i przyozdobiona licznymi ornamentami. Nakład jej wynosił 160 egz., z czego dochowało się do dzisiaj 45 egzemplarzy.