Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 1/1950, Kronika, s. 30

20 października zmarł w Warszawie po długiej chorobie ks. Władysław Lewandowicz ze Zgromadzenia Księży Marianów, w wieku 55 lat, w czym 22 lata kapłaństwa. Więziony w czasie okupacji przez gestapo - stracił zdrowie; ostatnie powojenne lata życia poświęcił wyłącznie pracy wewnątrz Zgromadzenia, którego był członkiem.

29 października 1949 r. w kaplicy Konsystorza Książęco-Metropolitalnego w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji Służebnicy Bożej, Matki Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Proces ma na celu kanoniczne zbadanie świętości jej życia. Otwarcia procesu dokonał Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha w obecności Ks. Biskupa St. Rosponda, członków Trybunału, duchowieństwa, natki generalnej i zarządu Zgromadzenia SS. Felicjanek, oraz licznie zebranych duchowych córek świątobliwej Założycielki. Obecnie odbywa się przesłuchanie świadków życia i cnót Służebnicy Bożej.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. została odprawiona w nowym kościele w Niepokalanowie pierwsza Msza św. w Intencji czytelników "Rycerza" i czcicieli Niepokalanej.

W 1950-51 r. O.N.Z. będzie dyskutować nad sprawą kalendarza światowego. Jest to kalendarz stały, tzn. każda data w roku przypada zawsze na ten sam dzień tygodnia. Dzieli rok na 12 miesięcy i 4 równe kwartały (po 91 dni). Każdy rok i każdy kwartał zaczyna się w niedzielę a kończy w sobotę. Pierwszy miesiąc każdego kwartału ma zawsze 31 dni, inne po 30. Po 30 grudnia jest co roku dzień dodatkowy, nadto drugi dzień dodatkowy po 30 czerwca w latach przestępnych; dni te, nie mające specjalnej nazwy, będą świętami światowymi. O ile projekt ten przejdzie w O.N.Z. nowy kalendarz zacznie obowiązywać od 1 I 1956 r., gdyż wtedy będzie zgodny z kalendarzem gregoriańskim.

Projekt "kalendarza światowego" przewiduje wprowadzenie stałej daty dla Wielkanocy i zależnych od niej świąt. W kołach katolickich za tym projektem, pochodzącym zresztą od ks. M. Arstrofini († 1843), są m.in. benedyktyni francuscy i jezuici amerykańscy, a wśród hierarchii wielu biskupów Ameryki Łacińskiej (dawniej kard. Mercier). Stolica Apostolska zajmuje na razie stanowisko wyczekujące. Za projektem przemawiają: współczesna gospodarka przemysłowa, wymagająca większej regularności niż dawna - rolnicza, a z motywów religijnych - powszechność Kościoła. (Pamiętajmy, że obecna data Wielkanocy: w niedzielę po wiosennym zrównaniu dnia z nocą odpowiada właściwie tylko półkuli północnej, a dziś mamy b. wielu katolików na półkuli południowej, gdzie wiosna zaczyna się nieraz w 6 miesięcy po naszej).

Katechista tubylczy z Nowej Gwinei Filip Renian, otrzymał medal "Pro Ecclesia et Pontifice" za usługi oddane Kościołowi w czasie wojny. Po zabiciu lub wypędzeniu misjonarzy przez Japończyków objął kierownictwo szkół katolickich i podjął się katechizacji dzieci i starszych. Dla wiernych urządzał "Mszę pragnienia", w czasie której modlono się i śpiewano pieśni w dwu językach: łacińskim i ojczystym oraz przyjmowano Komunię duchową. Misjonarze wróciwszy pod koniec wojny do wikariatu, zastali chrześcijan tak gorliwych, jak wtedy, gdy ich opuszczali.

O. Poidebard T.J. z uniw. Św. Józefa w Bejrucie otrzymał od rządu libańskiego odznaczenie za swe prace archeologiczne, które pozwoliły przywrócić i zabezpieczyć przed zapiaszczeniem port Saida (starożytny Sydon).

W Bejrucie zmarł o. Attale, wielki misjonarz kapucyński na Bliskim Wschodzie. Od dawna już Zakon OO. Kapucynów prowadzi gorliwą pracę apostolską i charytatywną w Turcji, Libanie i Syrii. Mimo bolesnych strat, jakie poniósł tu w ostatnich dwóch wojnach, nie zniechęca się, lecz pracuje dalej. Personel misyjny składa się z 25 ojców i 8 braci, należących do 6 narodowości i 5 obrządków.

W Egipcie otwarto 2. wystawę mariańską, przedstawiającą Matkę Bożą w malarstwie i rzeźbie oraz Jej kult w świecie - w wykresach. Urządza ją bp Hiral, wielki apostoł nabożeństwa do Niepokalanej i budowniczy wspaniałej katedry w Port Said, którą Jej poświęcił.

Stolica Apostolska mianowała: kard. Bruno - prefektem Św. Kongregacji Soboru; - o. Alberta Gori. franciszkanina, kustosza Ziemi Świętej - patriarchą łacińskim w Jerozolimie; - bpa Alberta Levame - internuncjuszem apostolskim w Egipcie.

W Japonii zakończono uroczystości ku czci św. Franciszka Ksawerego procesją eucharystyczną, która miała miejsce w głównym mieście przemysłowym Osaka. Wzięło w niej udział 30 kapłanów, 50 zakonnic i ok. 5 000 wiernych.

Na uniwersytecie w Jowa przeszedł na wiarę katolicką znakomity rzeźbiarz K. Petersen. Jeszcze przed nawróceniem wyrzeźbił piękną statuę Niepokalanej.

Na Tasmanii powstał w czasie wojny zakon SS. Misjonarek Matki Bożej, oddający się katechizacji w dzikich dżunglach. Ma już 2 klasztory, zwane "domami różańcowymi".

W Benares. świętym mieście braminów i buddystów, grupa misjonarzy buduje "Miasto Chrystusa" (Christ-Nagar), gdzie przygotowują się misjonarze do ewangelizacji Indii i skąd wychodzi pismo "Rise, India", budzące ducha misyjnego wśród katolików świeckich.

W dżunglach Nowej Gwinei dwaj misjonarze holenderscy odkryli nieznany szczep "łowców głów", zwany Awjus, i przesłali uczonym w Europie bogaty materiał etnologiczny. Dzicy są ludożercami, chodzą prawie nago, najczęściej żywią się pewnymi robakami i zwierzyną. Wioski swe budują na bagniskach przy czym mężczyźni klecą swe chaty z gałęzi na ziemi, a kobiety osobno - na drzewach. Największą "ozdobą" tych szałasów są trofea z czaszek ludzkich. Po 8 miesiącach tubylcy niszczą swe siedziby i przenoszą się na nowe miejsce.

F. Bowser, dawny pastor protestancki i jego żona, od dnia swego nawrócenia (w grudniu 1948 r.) rozpoczęli gorliwy apostolat wśród swoich znajomych i przywiedli już do Kościoła 36 heretyków.

Biskupi amerykańscy wydali nową deklarację w sprawie rodziny, potępiającą rozwód i wzywającą do popierania rodzin wielodzietnych.

Wielkie wrażenie wywołała w Anglii mowa księżniczki Elżbiety, występującej przeciw rozwodom, podkreślająca wartość społeczną nauki o nierozerwalności małżeństwa.

W Urundii (Afryka) na 1.699.000 mieszkańców mamy już 609.000 katolików i 250 tys. katechumenów. Wśród reszty większość okazuje gotowość do nawrócenia. Neofici są pełni gorliwości.

Uczony Goodwin twierdzi w swej książce pt. "Ruiny W. Irlandii w Nowej Anglii", że misjonarze irlandzcy uprzedzili Normanów w Ameryce i tysiąc lat temu mieli już swą misję w dzisiejszym Acworth (New Hamshire). Mają na to wskazywać odkryte tam ruiny domów, podobne w architekturze do budowli irlandzkich sprzed 10 wieków.

Wielkim powodzeniem cieszy się w Belgii Flamandzki Teatr Ludowy, urządzający w 12 ośrodkach kraju artystyczne widowiska religijne na otwartym polu.


Opis zdjęcia powyżej: Ołtarz Matki i Dziecka wystawiony w Tygodniu Miłosierdzia ub.r. w jednym z kościołów poznańskich, stał przez cały tydzień i budził zrozumienie dla idei miłosierdzia chrześcijańskiego.