Kronika
Drukuj

Ks. Kardynał Sapieha, arcybiskup-metropolita krakowski, w czasie swego pobytu w Rzymie przedłożył Św. Kongregacji Obrzędów akta procesu beatyfikacyjnego królowej Jadwigi.

7 maja br. Ojciec Św[ięty] kanonizował wśród olbrzymich tłumów wiernych bł. Antoniego Marię Claret (1807-1870), arcybiskupa Santiago na Kubie, założyciela Kongregacji Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Maryi (Klaretyni), wielkiego apostoła na polu misji wewnętrznych i prasy katolickiej. Urodził się w Salent k. Barcelony z rodziny tkaczów, sam za młodu pracował w rzemiośle tkackim, a w wolnych .chwilach uczył się. W 1835 r. został kapłanem, w 1850 arcybiskupem. Przez całe życie bardzo owocnie apostołował, wygłaszając 25 tys. kazań i pisząc 114 książek, które wydano w 11-milionowym nakładzie. Założone przezeń zgromadzenie liczy dziś 220 domów zakonnych z 2.540 profesami, w 6 krajach europejskich, 14 amerykańskich, nadto w Afryce, na Filipinach i w Chinach.

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego (18.5) zostały wyniesione do godności świętych dwie założycielki Instytutu Sióstr Miłości od Dziecięctwa Maryi: bł. Bartłomieja Capitanio (1807-1833) i bł. Wincentia Gerosa (1784-1847). Sw. Bartłomieja, urodzona w Lovere (Włochy), nauczycielka, po śmierci ojca, którego swą anielską dobrocią nawróciła, założyła w swej miejscowości rodzinnej - wraz, ze starszą od siebie, a obdarzoną niezwykłym zmysłem organizacyjnym, św. Wincentią - zgromadzenie zakonne, celem wychowywania biednych dziewcząt i opieki nad chorymi, starcami i sierotami. Choć wkrótce umarła na suchoty, dzieło rozwinęło się wspaniale, tak że dziś liczy 566 domów we Włoszech i 70 za granicą z 8.665 zakonnicami. Na uroczystości kanonizacyjne przybyło tysiące pielgrzymów, szczególnie z północnych Włoch, gdzie święte pracowały.

28 maja br. w Bazylice Watykańskiej odbyła się uroczysta kanonizacja bł. Joanny Francuskiej (1464-1505), królowej Francji i założycielki zgromadzenia sióstr Zwiastowania N.M.P. (anuncjantki). Ułomna i upośledzona fizycznie została wydana przez ojca Ludwika XI za księcia Ludwika orleańskiego (Ludwika XII), ten jednak wzgardził nią tak, że musiała żyć osobno. Wyjechała do Bourges, gdzie oddawała się surowej ascezie i sprawom utworzonego przez siebie zgromadzenia. Potomnym zostawiła przykład rzadkiej cierpliwości, nadzwyczajnej energii i zupełnego poddania się Kościołowi. Miłośnica pokoju jest opiekunką starających się o pokój.- Na uroczystości kanonizacyjne przybyło z Francji 32 pociągi z pielgrzymami.

Św. Jan Chrzciciel de la Salle (1654-1719) w 50-lecie swej kanonizacji 15.5 br. został ogłoszony przez Papieża patronem wszystkich nauczycieli. Całe życie poświęcił wychowaniu młodzieży, zwłaszcza ubogiej, i w tym celu założył zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. W dziejach szkolnictwa dzieło św. Jana otwarło nową epokę. Polecał zajmować się uczniami indywidualnie, zerwał z łaciną i wprowadził wykład w języku narodowym.

W Rzymie odbyły się ostatnio następujące kongresy międzynarodowe: kongres muzyki świętej (25-30.5), zjazd filmowców katolickich (26-28. 5), obradujący nad wartościami duchowymi kinematografii; kongres dramatu świętego (26-28.6), po którym wystawiono 2 sztuki: "Cud w Bolsena" anonima z 14 wieku i "Wielki teatr świata" Calderona de la Barca.

Oprócz Oberarhergau zorganizowano w br. misteria Męki Pańskiej na wielką, skalę w Tegelen (Holandia), gdzie grane są od 21.5. do 17.9. w każdą sobotę i niedzielę z udziałem 500 aktorów, i w Sezze pod Rzymem, dokąd w Wielki Piątek przybyło 50 tys. Widzów, Wydział teologii Uniwersytetu Jagielońskiego oddał 18.3. br. hołd jednemu z najwybitniejszych swoich przedstawicieli, bibliście śp. ks. Józefowi Archutowskiemu, który w czasie powstania warszawskiego zginął pod gruzami kościoła PP. Sakramentek.

We Francji ukazała się książka o O. Maksymilianie. Marii Kolbem: "Le Fou de Notre Dame, le Pere Maximilian Kolbe, Cordelier" (Szaleniec Matki Bożej), napisana przez M. Winowską, z przedmową rektora fakultetu katolickiego w Tuluzie Brunona de Solages (wyd. Paris, Bonne Presse, 1950, str. 282, ilustr.); obecnie jest tłumaczona na inne języki.

Od lutego br. ukazuje się we Włoszech biuletyn pt. "P. Massimiliano Kolbe", będący echem i dokumentem wielkiego ruchu sympatii i czci, jaki się szerzy w świecie w związku z bohaterską postacią O. Maksymiliana. W biuletynie tym Postulatura Generalna daje sprawozdanie z tego ruchu i rozwoju sprawy beatyfikacji, nadto artykuły i dokumenty, ilustrujące święte życie i myśl tego rycerza Niepokalanej.

12-letnia Anna Maria Bracci, po ujrzeniu filmu "II cielo sulla palude" o bł. Marii Goretti, powiedziała matce: "Annarella zrobiłaby tak samo - raczej śmierć, niż grzech". Wkrótce potwierdziła czynem swoje święte postanowienie. Napadnięta w Primavalle k. Rzymu przez zboczeńca C. Egidi, broniła się ucieczką, lecz uderzona kamieniem padła na ziemię. Rozwścieczony dalszym oporem dziewczynki Egidi wrzucił ją żywcem do studni. Stało się to. 18.2 br. Męczennicę czystości pochowano na Campo Verano w Rzymie, a pogrzeb jej stał się olbrzymią manifestacją.

Biskupi Francji w ostatnim liście pasterskim wystąpili przeciwko pladze dzieciobójstwa i rozwodów. Polecili kapłanom podkreślać w kazaniach, że zabicie dziecka nienarodzonego powoduje automatycznie klątwę kościelną.

W Anglii jest obecnie 15.000 księży anglikańskich i 8.500 kapłanów katolickich. 35 lat temu tych ostatnich było tylko 4.000 na 25 tys. kleru anglikańskiego. Świadczy to o wzroście wpływów katolicyzmu.

Nadszedł czas, w którym prezbiterianie szkoccy mogą z godnością i honorem zwrócić Kościołowi Katolickiemu katedry i opactwa, które mu zabrali w czasie reformacji. Tak woła Oliver Brown, nie-katolik, wybitna postać w szkockim ruchu narodowym.

W Belgii południowej cieszy się wielkim wzięciem różaniec rodzinny, który odmawia już ponad 100 tys. rodzin. Owoce tej praktyki są bardzo wielkie. W pewnej miejscowości 7-letni chłopiec skłonił rodziców, którzy się dotąd w ogóle nie modlili, do codziennego odmawiania różańca na klęczkach i do chodzenia co niedzielę na Mszę św. Gdzieindziej występna dziewczyna, widząc jak jej rodzeństwo odmawia z rodzicami różaniec, nawróciła się i zaczęła nowe życie.

Z okazji 400-lecia urodzin św. Kamila do Lellis Zakon Kamilianów urządził w Rzymie wystawę historyczno-dokumentarną. W pośrodku sali wystawowej umieszczono posąg Niepokalanej, której zakon poświęcił się uroczyście w 1656 r. Na specjalnym wykresie widnieją dane, dotyczące rozwoju zakonu: 86 klasztorów i 122 rezydencji w 10- prowincjach i 2 komisariatach, w każdej części -Europy w Ameryce i Azji. Kamilianie obsługują 85 szpitali cywilnych, 30 własnych klinik, 55 sanatoriów - z setkami tysięcy chorych (w 1948 - 707 tys.), 5 trędowni z 2.800 trędowatymi.

Bp. Stefan Woźnicki, sufragan w Detroit (U.S.A.), został mianowany ordynariuszem w Saignew, a jego dotychczasowe miejsce zajął ks. Aleksander M. Zaleski, obecnie biskup tytularny.

Janina Bauer ze stanu Michigan (U.S.A.), wdowa mająca 14 dzieci, została obrana na katolicką matkę Ameryki na rok 1950; w młodości chciała zostać zakonnicą, a gdy Bóg inaczej zrządził, wychowała Kościołowi 4 synów na zakonników, a 5 córek na zakonnice

Wszystkie dzieci rodziny Creede, która w 1928 r. wyemigrowała z Irlandii do Australii, wstąpiły do stanu duchownego:2 synów zostało kapłanami, trzeci przygotowuje się w seminarium, a 5 córek zostało zakonnicami.

Według najnowszych danych Zakon OO. Dominikanów dzieli się na 33 prowincje i liczy 29 członków hierarchii kościelnej, 4871 kapłanów, 1235 kleryków studiujących, 307 kleryków nowicjuszów, 1.102 braci zakonnych i 88 nowicjuszów konwersów, 29 tercjarzy regularnych, razem 7.661 członków (w 1931 - 6.137). Na misjach pracuje 780 zakonników. Zakonnic dominikanek jest 5.633 w 215 domach, a zakonnic z Trzeciego Zakonu regularnego - 40.044 w 129 kongregacjach z 2.960 domami.

500-lecie Biblioteki Watykańskiej uczczono na początku maja br. otwarciem wystawy sławnych jej manuskryptów. Gdy zakładał ją papież Mikołaj V, wszystkie dzieła mieściły się w 12 szafach, a dziś tysiące półek stalowych z książkami utworzyłoby szereg o długości 15 mil ang.

Robert Gordon Anderson, pisarz amerykański, który wydał już 20 książek i był współpracownikiem wielu pism, nawrócił się na wiarę katolicką.

W Leicester, najbardziej protestanckiej części Anglii, w każdą niedzielę Roku św. odbywają się na ulicach miasta procesje pokutne z krzyżem przy głośnym odmawianiu różańca.

"Spokojne światło" - to nowa powieść, pisarza angielskiego Ludwika de Wohl - o św. Tomaszu z Akwinu, opracowana na życzenie Ojca Św[iętego] Autor przedstawia genialnego człowieka, który "ukuł z filozofii oręż na usługi Chrystusa", a wielkość swego umysłu zrównoważył wielkością swej pokory.

Parlament Kanadyjski zmienił art. 207 Kodeksu Karnego, uchwalając zdecydowane środki przeciw pornografii w prasie, literaturze i filmie. Uchwałę tę podjęto na skutek starań katolików, zwłaszcza Ligi Najśw. Serca.

Bp Sebastian Soares z Mozambiku ujął się w liście pasterskim za pokrzywdzonymi tubylcami, domagając się dla nich sprawiedliwych, warunków pracy i możności utrzymania rodziny, "bez której nie można urzeczywistnić chrześcijańskiej formy cywilizacji".

Pewien muzułmanin, z Afryki ofiarował Matce Bożej wspaniały naszyjnik ze złota, ważący przeszło 1 funt.