Królestwo Marji
Drukuj

Królowo Polski! Ty Królowo nasza!
Z każdego zagród ojczystych poddasza
Płynie do Ciebie to korne wezwanie,
Które w dal głosi wiernych serc oddanie
I które w rzewnej uczuć wdzięcznych treści
Tę niewzruszonych wierzeń prawdę mieści:
że wyzwolona bohaterów znojem
Ojczyzna nasza - jest Królestwem Twojem.

Królowo Polski! Stolico Mądrości!
Dzisiaj w chwalebnym rozkwicie wolności,
Wzywamy Ciebie o! Gwiazdo Poranna,
Wzniosłym Narodu naszego Hosanna!
Chcąc stwierdzić czynem, że po kar udręce,
Gdyśmy wytrwali wiarą w duchów męce,
Dziś Narodowych cnót i prac rozwojem,
Ojczyzna nasza - jest Królestwem Twojem

Królowo Polski! Aniołów Królowo!
Wygłoś do Boga Swe przemożne słowo,
I gdy widzimy Matki Zmartwychwstanie,
Niech synów złączy bratnie pojednanie!
Po walk zamęcie, niech zawita zgoda
I w wspólnym celu trwa znojów osłoda!
Ojczyznę wolną Ty obdarz pokojem
Gdyż Polska cała - jest Królestwem Twojem!

Dr. Wł. Bandurski
Biskup