Komunikat Episkopatu
Drukuj

w sprawie Ziem Zachodnich

Episkopat Polski podaje do wiadomości Przewielebnego Duchowieństwa i Wiernych, że w wyniku przeprowadzonych zmian w zarządzie kościelnym na Ziemiach Odzyskanych - Ksiądz Prymas Polski udzielił jurysdykcji kanonicznej wybranym przez Kapitułę lub Rady Konsultorów Diecezjalnych Kapłanom, którzy sprawują odtąd władzę kościelną na tych ziemiach zgodnie z prawem kanonicznym. Duchowieństwo i Wierni powinni odnosić się do tych Rządców diecezji z zaufaniem i udzielać im koniecznego poparcia.

Warszawa, z Sekretariatu Prymasa Polski, dnia 8 lutego 1951.