Kaplica Cz. Rafała Chylińskiego w klasztorze Franciszkanów w Kaliszu

W klasztorze franciszkańskim, cennym zabytku architektury z połowy XIII wieku t. j. z okresu udzielnego Księstwa Kaliskiego, istnieje na pierwszem piętrze cela, w której według tradycji mieszkał zakonnik asceta, wsławiony cudami, Cz. Rafał Chyliński, zmarły w klasztorze tejże reguły w Łagiewnikach pod Łodzią w XVIII stuleciu.

Do ciała świątobliwego Franciszkanina, które w podziemiu kościelnem w Łagiewnikach spoczywa nieuszkodzone, przybywają liczne rzesze wiernych, a zwłaszcza mieszkańców robotniczej Łodzi, którzy wracają do warsztatów pracy pokrzepieni na duchu i ufni w możną opiekę Patrona.

W Kaliszu w latach dawnych cześć dla Cz. Rafała była również powszechną, a zakonnicy celę, będącą świadkiem umartwień i cnót współbrata, zamienili na kaplicę poświęconą jego pamięci; dopiero w smutnym okresie zaboru rosyjskiego rząd schyzmatycki represjami[represiami] stosowanemi do religijnych i narodowych uczuć, stłumił kult jakim kaliszanie postać Błogosławionego otaczali, a kapliczkę w klasztorze zamieniono na celę więzienną dla przestępców kryminalnych, po usunięciu zaś z klasztoru więzienia pomieszczono tam wykładową salę szkoły miejskiej.

Z chwilą uzyskania niepodległości [niepodległośi] i powrotu OO. Franciszkanów do odwiecznej ich siedziby w Kaliszu, gwardjan klasztoru O. Maurycy Madzurek oraz Konserwator Województwa Łódzkiego p. Profesor Raciborski, zgłosili do Magistratu kaliskiego protest przeciwko niewłaściwemu zużytkowaniu tradycyjnej pamiątki wieków ubiegłych, domagając się usunięcia z celi szkoły miejskiej.

Po długim oporze p. Prezydenta, wrogo dla spraw religijnych usposobjonego, wreszcie w stanie ruiny i zniszczenia zwrócono ową celę zakonnikom, którzy pod kierunkiem Konserwatora podjęli z całem należnem pietyzmem prace, przywracające dawną kaplicę. Poświęcona ona zostanie tak, jak niegdyś czci Bł. Rafała i w niej w porze zimowej OO. Franciszkanie odmawiać będą chórowe pacierze kapłańskie, medytacje, rekolekcje i ćwiczenia regułą wskazane.

Po odrestaurowaniu kaplicy umieszczony w niej zostanie portret Cz. Rafała Chylińskiego, a w ołtarzu starożytny z XVI stulecia obraz Najświętszej Panny Marji.