Jak Ojciec św. Pius XI czci Niepokalaną

Rok obecny 1929, jako rok nadzwyczajnego Jubileuszu dzięki pięćdziesięcioleciu kapłaństwa Ojca św. Piusa XI, zbliża serca wiernych dzieci Kościoła ku temu, który jest Pasterzem Chrystusowej Owczarni. Niewielom dane będzie ujrzeć Ojca św. w Rzymie. Wszyscy jednak radzi o Nim mówić i dużo o Ojcu św. wiedzieć.

Czytelnikom "Rycerza Niepokalanej", w numerze majowym Rycerza", podajemy poniżej trzy ryciny przypominające te chwile, gdy obecny Papież poprowadził narodową pielgrzymki wioską do Niepokalanej w Lourdes.

Kard. Achilles Ratti w Lourdes
Kard. Ratti u cudownego Źródła w Lourdes.

Pielgrzymka ta odbyła się w dniach od 29 sierpnia do 2 września 1921 roku. Achilles Ratti, jako "nowomianowany Arcybiskup Medjolanu i godnością kardynalską odznaczony, powiedział sobie tak:

- Nim wejdę do Medjolanu, muszę poprosić o błogosławieństwo wspólnego Ojca w Rzymie i o opiekę Matkę Niepokalaną w Lourdes. (Wiemy, że podobnie i przybywszy do Polski, od odwiedzenia Matki Bożej na Jasnej Górze spełnianie obowiązków rozpoczął!)

Tak też uczynił. A w pielgrzymce tej, którą On prowadził, brało udział ok. 700 pobożnych: była to prawdziwie pielgrzymka narodowa włoska. Niepokalana - jak trafnie zauważa pewien autor- gdy Kard. Ratti modlił się u Jej groty, wiedziała doskonale o tem, o czem nikt z obecnych tam nie wiedział: że ten pobożny pątnik piastował będzie już rychło najwyższą godność na ziemi, bo Zastępcy Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. I takiem już okiem patrzyła na niego i obiecywała mu nie szczędzić później Swej matczynej pomocy...

W Lourdes Kard. Ratti nie żałował sił i zdrowia, byle pielgrzymi odnieśli jak najwięcej duchowego pożytku. Przy każdej sposobności przemawiał: u groty, w Bazylice i przy odprawianiu Drogi Krzyżowej, Sam odmawiał Różaniec przy cudownem źródle. Prowadził również procesję, niosąc Najświętszy Sakrament i błogosławiąc Nim chorych, podczas gdy, tłumy wołały: "O Matko Boża z Lourdes, uzdrów naszych chorych!"

Lourdes. Kard. Ratti niesie Najśw. Sakrament podczas procesji
Kard. Ratti niesie Najśw. Sakrament na procesji w Lourdes.

Na odchodne złożył wizytę biskupowi lurdzkiemu Schoepferowi, który gościł go w jednym ze swoich pokoi, i zdarzyło się, że pokój ten był tym właśnie, w którym zamieszkał w 1913 roku arcybiskup della Chiesa, przyszły Papież Benedykt XV...

Obecnie na ścianie tego pokoju znajduje się marmurowa tablica tej treści: "Jego Świątobliwość Papież Pius XI, jako Arcybiskup Mediolanu, przybył w pielgrzymce do Lourdes i mieszkał tu w dniach 29, 30, 31 sierpnia i 1 i 2 września 1921 roku."

Kard. Ratti żegna biskupa Lourdes
Kard. Ratti żegna Biskupa lurdzkiego.

Kardynał Achilles Ratti, zasiadłszy na Stolicy Apostolskiej jako Papież Pius XI, nie rozstał się z Niepokalaną z Lourdes, ale w codziennej przechadzce po ogrodach Watykanu odwiedza Grotę, sporządzoną tamże i serdecznie się tam modli.


Wszyscy, którzy gorliwie głoszą chwałę Marji, dostaną się niechybnie do nieba.

ŚW. BONAWENTURA

Marja jest tylko Królową miłosierdzia, której jedynem zadaniem litować się nad grzesznikami i przebaczać.

ŚW. ALFONS LIGUORI