Iskierki
Drukuj

W VIII wyścigach kolarskich dookoła Polski wzięło udział 99 zawodników z 9 państw europejskich.

We Wrocławiu rozpoczęto prace nad odnowieniem Panoramy Racławickiej.

Państwowy Bank Rolny uruchomił kredyty na tegoroczne siewy jesienne w wysokości 1 miliarda 240 milionów zł.

Ogólna ilość nawozów sztucznych przeznaczonych na okres jesienny wynosi 520 tys. ton oraz 60 tys. ton wapna nawozowego produkcji krajowej.

W Tarchominie pod Warszawą uruchomiono pierwszą w Polsce fabrykę penicyliny.

735 tys. ton cukru wyprodukują cukrownie polskie w ciągu tegorocznej kampanii cukrowniczej.

Przy Departamencie Nauki i Oś-wiaty Rolniczej Min. Rolnictwa w Warszawie został utworzony Państwowy Zakład Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego. Uczniowie opłacać będą jedynie koszty wydawnictw i przesyłek skryptów oraz pomocniczej lektury fachowej.

Pierwsza Wystawa Przemyślu Polskiego w Moskwie cieszyła się wielką frekwencją.

15 września nastąpi. w Warszawie otwarcie Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.

W studio radiostacji wrocławskiej uruchomiono zniszczone w 80% największe w Polsce elektryczne organy koncertowe posiadające 3.560 piszczałek.

Utwory Mickiewicza zostały dotąd przetłumaczone na 24 języki.

W całym kraju zarejestrowano przeszło milion analfabetów.

Duże zainteresowanie wśród modelarzy lotniczych wywołał model aparatu konstrukcji inż. Jerzego Chuchry. Aparat może być kierowany z odległości i wykonywać przy tym b. skomplikowane loty akrobatyczne.

Grupa pisarzy radzieckich zwiedziła niedawno Polskę.

Komisja do spraw energii atomowej przy ONZ zawiesiła swe prace na czas nieokreślony.

Rząd radziecki - wystosował notę do rządu jugosłowiańskiego zawierającą odpowiedź na notę jugosłowiańską w sprawie stanowiska Zw. Radzieckiego wobec żądań Jugosławii w stosunku do Austrii

Husni Zaim, inicjator zamachu stanu w Syrii a następnie sprawujący urząd prezydenta, stał się z kolei ofiarą zamachu dokonanego przez pułkownika Sami Hinnawi.

Izba Reprezentantów w Waszyngtonie zmniejszyła o 50% kredyty projektowane przez prezydenta Trumana na realizację programu pomocy wojskowej dla uczestników paktu atlantyckiego.

Rząd francuski zamknął ostatnio 4 fabryki samolotów.

W Strassburgu odbyły się obrady "Komitetu Ministrów Unii Europejskiej".

Grupa norweskich, szwedzkich i angielskich uczonych uda się na początku przyszłego roku do Ziemi Królowej Maud (Antarktyda).

Środkowy Ekwador nawiedziło silne trzęsienie ziemi, 6 miast uległo zniszczeniu, a liczba ofiar w ludziach wynosi kilka tysięcy.

Nowe pokłady węgla kamiennego obliczane na około 400 milionów ton odkryto w hrabstwie Stafford (Anglia).

Nowy traktor z motorem elektrycznym o mocy 27 KW i odznaczający się b. prostą konstrukcją jest obecnie wprowadzany w Rosji przy pracach rolnych.

W Kensington (Anglia) urządzono pierwszą na świecie wystawę naukową dla niewidomych. Poszczególne modele i aparaty mające za zadanie dać niewidomym jak najbardziej dokładne wyobrażenie o kształtach różnych środków transportowych, maszyn, aparatów i urządzeń współczesnego życia - były objaśniane systemem Braillea.

We Francji spłonęło kilkadziesiąt tysięcy hektarów przestrzeni leśnych. Ofiarą płomieni padło również ponad 100 osób i setki budynków. Przyczyną klęski były umyślne (podpalenia. Aresztowano szereg podejrzanych osób.