Iskierki
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 1/1949, Iskierki, s. 30

Opisy zdjęć powyżej, od lewej: [1] Ludność Marysina i Łagiewnik (przedmieścia Łodzi) postanowiła uczcić Kongres Jedności w ten sposób, że zbuduje własnoręcznie linię tramwajową, która połączy te przedmieścia ze śródmieściem m. Łodzi. [2] Pierwsze miejsce we współzawodnictwie pracy w Państw[owej] Fabryce Wagonów we Wrocławiu zajął Jan Kurasz, który wyrobił 710% normy [3] Ambasador R. F. w Pradze Olszewski wręczył 16.11.48 wysokie odznaczenie 13 czechosłowackim obywatelom za zasługi położone na polu Polsko-Czechosłowackiej współpracy. Wśród nagrodzonych jest poseł Maksa i powieściopisarka Teygora


Zwłoki Marii Rodziewiczówny, znanej powieściopisarki, zostały przewiezione z żelaznej k. Skierniewic do Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Złoża soli kuchennej i węgla brunatnego odkryło w okolicy Rogoźna pod Łodzią.

W Gnieźnie otwarto wystawę objazdową pod nazwą "Wielkopolska w czasach prehistorycznych", która będzie trwać 5 miesięcy.

Budowa "polskiego Hollywood" przewidziana jest w miejscowości Moczydło k. Wilanowa w ramach 6 letniego planu gosp. "Filmu Polskiego".

10 obiektów mechanicznej eksploatacji torfu uruchomiło ostatnio Ministerstwo Leśnictwa.

Nowy statek towarowy "Puck" o pojemności 1160 BRT wykonała dla Polski jedna ze stoczni angielskich.

Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona w Lesznie p. Majorek, matka 16 dzieci.

W dnia 15 grudnia ub. r. odbył się w Warszawie Kongres Jedności Klasy Robotniczej, na którym dokonano aktu zjednoczenia PPR z PPS.

W ramach walki z alkoholizmem Prezydium Rady Ministrów zleciło Ministerstwu Skarbu opracowanie nowego, podwyższonego cennika wyrobów spirytusowych.

Nowe banknoty 1000 złotowe wprowadził do obiegu Narodowy Bank Polski. Pierwsze dwie emisje banknotów 1000 złotowych pozostają nadal ważnym środkiem płatniczym.

Zasiłki dla rodzin po poległych uczestnikach ruchu podziemnego przeciwko Niemcom ustanowiło Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Zgłoszenia należy kierować do Komisji Kwalifikacyjnych przy Powiatowych Radach Narodowych do 31 grudnia 1949 r.

Wielokrotne dyskusje w sprawie Berlina, jakie ostatnio toczyły się w ONZ, nie dały dotąd pozytywnego wyniku.

Afryka Południowo-Zachodnia w wyniku głosowania na sesji Zgrom. Gen. ONZ została oddana pod powiernictwo Narodów Zjednoczonych.

8 tygodniowy strajk górników francuskich został zakończony. W wyniku strajku rząd zdecydował się na podwyższenie emerytur górniczych.

Czas trwania służby wojskowej w Anglii ma być przedłużony z 12 na 18 miesięcy. Projekt rządowy spotkał się ze sprzeciwem społeczeństwa.

Przyrost naturalny ludności w Rosji jest dwukrotnie większy niż w krajach Europy zachodniej.

Około 130 tys. żydów przybyło do Palestyny w ubiegłym roku.

Armia gen. Czang-Kai-Sze-ka po wycofaniu się z Mandżurii poniosła z kolei szereg poważnych klęsk. Parlament chiński zwrócił się do kongresu USA o natychmiastową pomoc, a żona Czang-Kai-Szeka jeździła w tej sprawie osobiście do Waszyngtonu.

Władze brytyjskie wysadziły w powietrze największe w Europie suche doki w Wilhelmshaven (Niemcy).

Parlament irlandzki zaakceptował ustawę o utworzeniu republiki irlandzkiej całkowicie niezależnej od Anglii.

Angielska księżniczka Elżbieta powiła syna, przyszłego króla Anglii.

Mackenzie King, sprawujący urząd premiera Kanady w ciągu 24 lat, ustąpił. Nowym premierem został Louis Saint-Laurent, katolik.

O przyjęcie na członków ONZ zabiegają obecnie państwa: Włochy, Finlandia, Austria, Portugalia, Irlandia, Transjordanie, Izrael i Cejlon.

Argentyna wniosła projekt zwołania konferencji międzynarodowej, która miałaby przedyskutować sprawę rewizji karty ONZ.

45 tonowy samochód wyprodukowały Zakłady Samochodowe w Jarosławiu.

Maszynę do stenografowania, ważącą zaledwie 2.5 kg a zapisującą około 130 wyrazów na minutę, skonstruowali inżynierowie rosyjscy.