Episkopat pisarzom katolickim
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 4/1949, zdjęcia do artykułu: Episkopat pisarzom katolickim, s. 175

Opis zdjęć powyżej: Ks. bp M. Klepacz w imieniu Episkopatu wręcza nagrody katolickim literatom i naukowcom


Episkopat Polski przeznaczył milion złotych na nagrody: naukową i literackie dla pisarzy polskich. Sąd konkursowy nagród literackich w osobach: J.E. ks. bpa prof. dra Michała Klepacza, Artura Górskiego, prof. dra Stanisława Pigonia, prof. dra Juliusza Kleinera, prof. dra Kazimierza Kumanieckiego i prof. dra Konrada Górskiego pod przewodnictwem prof. dra Stanisława Pigonia postanowił przyznać nagrody następującym pisarzom: Jerzemu Zawieyskiemu 250 tysięcy złotych za twórczość dramatyczną, Władysławowi Janowi Grabskiemu 150 tys. zł za twórczość powieściopisarską, Wojciechowi Bąkowi 150 tys. zł za twórczość poetycką, księdzu Janowi Piwowarczykowi 150 tys. zł za twórczość publicystyczną i Jerzemu Kierstowi 50 tys. zł jako nagrodę dla młodych twórców.

Sąd nagrody naukowej w osobach: J.E. ks. bpa Michała Klepacza, Artura Górskiego, prof. dra Stanisława Pigonia, prof. dra Juliusza Kleinera, prof. dra Kazimierza Kumanieckiego, pod przewodnictwem prof. dra Stanisława Pigonia postanowił przyznać nagrodę w sumie 250 tys. zł prof. doktorowi Konradowi Górskiemu za całokształt twórczości naukowej.

Posiedzenia obu sądów konkursowych odbyły się dnia 11 kwietnia 1949 r. w gmachu Kurii Biskupiej w Łodzi.

Wręczenie nagród odbyło się w Gnieźnie, dnia 24 kwietnia br.