Dekret w oprawie nabożeństw pierwszosobotnich
Drukuj

W historycznym dniu ogłoszenia dogmatu Wniebowzięcia Matki Bożej, J.E. Ks. Stefan Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieńska i Warszawski, Prymas Polski, wydał dekret, który ucieszy szczególnie czcicieli Niepokalanej.

"W ostatnich czasach - pisze ks. Prymas - szerzy się coraz więcej nabożeństwo do Niepokalanego SERCA MATKI BOSKIEJ, ożywiło się ono od czasu poświęcenia Kościoła i całego świata temuż Niepokalanemu Sercu (31 X 1942 r.) i znalazło wyraz w liturgii przez wprowadzenie święta Niepokalanego SERCA MARYI w całym świecie katolickim (4 V 1944 r.).

Ponieważ Matka Najśw. obok poświęcenia świata Jej Sercu żądała także Komunii Św[iętej] w pierwsze soboty miesiąca, za przykładem diecezji Leiria, gdzie od 13 maja 1939 r. zaczęto odprawiać nabożeństwo pierwszosobotnie, wprowadzono je w różnych diecezjach, także i na ziemiach naszych. W wielu miejscach na ręce Biskupów wpływały prośby, aby nabożeństwo pierwszosobotnie odprawiane było podobnie jak pierwszopiątkowe, a więc z wotywą ku czci SERCA MAKI BOSKIEJ.

Ponieważ uważamy, że nadszedł czas, aby to nabożeństwo wprowadzić jako obowiązkowe w całej Polsce, w imieniu całego Episkopatu zwróciliśmy się do Stolicy Apostolskiej, prosząc o indult na odprawianie w pierwszą sobotę każdego miesiąca wspomnianej wotywy we wszystkich kościołach i kaplicach Rzeczypospolitej. Indultu żądanego udzieliła Stolica Apostolska w święto Imienia Maryi Roku Jubileuszowego 1950".

W związku z tym indultem, Ks. Prymas wydał zarządzenie, regulujące sprawę nabożeństwa pierwszosobotniego:

"W każdym kościele i kaplicy na terytorium Naszej Archidiecezji należy odprawić w pierwszą sobotę każdego miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. według następującego porządku...

Nabożeństwo rozpocznie się od Mszy św... Mszę św. należy odprawić bez wystawienia Przenajśw[iętszego] Sakramentu, najlepiej przed ołtarzem Matki Bożej. Należy podczas tej Mszy św. udzielić Komunii Św[iętej], konsekrując odpowiednią ilość komunikatów, o ile Msza odprawia się nie na ołtarzu Przenajśw[iętszego] Sakramentu.

Po Mszy św. celebrans klęcząc na najniższym stopniu odmówi z wiernymi Litanię Loretańską z modlitwą i antyfoną "Pod Twoją obronę" oraz Akt Jasnogórski poświęcenia Polski SERCU MARYI. Nabożeństwo zakończy krótka nauka".

Podobny porządek przepisali też Biskupi innych diecezji. Należy pamiętać, że za uczestnictwo w nabożeństwie pierwszosobotnim wierni mogą zyskać odpust zupełny, byleby ofiarowali swe modły jako wynagrodzenie za bluźnierstwa rzucane na Matkę Bożą, Jej imię i przywileje.

"Ufam, - kończy swój dekret Prymas Polski - że nabożeństwo pierwszosobotnie odprawiane gorliwie... przyczyni się nie tylko do uświęcenia poszczególnych dusz, ale przyśpieszy za pośrednictwem panowania Niepokalanego Serca Maryi panowanie Najświętszego Serca Jej Syna w naszej Ojczyźnie i w całym świecie".