Cześć mahometan dla Najśw. Marji Panny
Drukuj

Wobec tego, że mahometanie uważają Chrystusa Pana tylko za jednego z proroków, zadziwia nas ich nadzwyczajna cześć dla Najśw. Marji Panny. Wyznawcy Mahometa, zwłaszcza kobiety, uciekają się często do Niej dla otrzymania łask.

Oto rzeczywiste zdarzenie, dowodzące ufności wyznawców islamu-w Sett Mariam (Marję Pannę).

W wiosce Deir Drouha (Górny Egipt) obchodzą katolicy corocznie z wielką uroczystością święto Wniebowzięcia. Udział wiernych z tej okazji jest nadzwyczaj wielki. Kościół 00. Franciszkanów nie zdoła pomieścić tłumów, napływających z okolicznych i nawet dalekich miejscowości dla uczczenia Marji i misjonarz jest zmuszony głosić słowo Boże pod gołem niebem. Po południu, podczas procesji, obnoszą pobożnie statuę Matki Boskiej od Najświętszego Sakramentu.

W zaprzeszłym roku znajdowała się pomiędzy katolikami i Koptami różnowiercami pewna kobieta, przybyła z bardzo daleka mimo żaru sierpniowego słońca. Trzymała na ręku niemowlę, owinięte w nędzne łachmany, chore od wielu miesięcy. Był to jej synek. Wypróbowawszy bezskutecznie wszelkich ludzkich leków, dołączyła się do gromady wiernych, by błagać Najśw. M. Pannę o uzdrowienie dziecka. Gdy misjonarz zamierzał wieczorem zamknąć kościół, spostrzegł ją, klęczącą u stóp statuy Marji. "O, Pani! - powtarzała głośno, - Ty wiesz, jak Cię miłuję i jaką ufność pokładam w Tobie. Okaż, że nie odrzucasz mojej miłości i uzdrów mego syna. Ty możesz wszystko, co chcesz... Przybyłam z tak daleka i nie powrócę do domu, póki mnie nie pocieszysz". I powtarzała ciągle... "Ty możesz to uczynić... Przybyłam z tak daleka, by błagać Ciebie... Ty musisz mnie wysłuchać..." Ojciec zbliżył się do niej, prosząc, by odeszła.

Pozwól mi, Abuna (Ojcze), pozwól mi, chociaż jestem muzułmanką, modlić się do Sett Mariam!

Przybyłam zdaleka na to święto Madonny i błagam Ją o uzdrowienie mego dziecka. Ona powinna mnie wysłuchać!... Ona musi mnie wysłuchać...

Czy dziecko wyzdrowiało? nikt się o tem nie dowiedział. Ale możemy mieć niezłomną nadzieję, że cześć tylu muzułmanów dla Matki Bożej sprawi inny cud: uzdrowi i pobudzi do zmartwychwstania duchowego ludy, wyznające islam. Przez Marję dojdzie ten lud do Jezusa.