Autor

Władysław Kubicki

Artykuły
Polski Królowo (Styczeń 1947, s. 9)