Autor

W. Konstanty

Artykuły
Polski Samarytanin (Styczeń 1937, s. 8)
Polski Samarytanin (Luty 1937, s. 8)