Autor

S. J. T.

Artykuły
Królowa Różańca św[iętego] (Październik 1952, s. 257)